Skoči do osrednje vsebine

28. letna konferenca Slovenskega združenja za kakovost in odličnost SZKO 2019

Letna konferenca Slovenskega združenja za kakovost in odličnost (SZKO) je osrednji dogodek s področja kakovosti in odličnosti v Sloveniji. Na dogodku sodelujejo članice in člani združenja ter različni strokovnjaki s področja kakovosti. Konferenca v plenarnem delu in v strokovnih modulih vsako leto pritegne udeležbo več kot 300 kakovostnikov. Na dogodku tako tudi tokrat priznani domači in tuji strokovnjaki predstavljajo najnovejša dognanja na področju kakovosti ter izmenjujejo znanja in praktične izkušnje.
Državna sekretarka Ministrstva za javno upravo Mojca Ramšak Pešec je v sredo, 20. novembra 2019, ko je potekal prvi dan konference, v popoldanskem plenarnem delu najprej predstavila pogled Vlade RS na osrednjo temo »S kakovostjo do zaupanja in trajnostnih rezultatov«, nato pa na to temo sodelovala tudi v okrogli mizi.

nagovor državne sekretarke MJU Mojce Ramšak Pešec

nagovor državne sekretarke MJU Mojce Ramšak Pešec | Avtor MJU

1 / 3

V nagovoru se je uvodoma osredotočila na pomembnost zaupanja. Kot je dejala, je način delovanja javnega sektorja ključen za povečanje zaupanja državljank in državljanov v javne institucije in za dvig konkurenčnosti gospodarstva. “Žal je zaupanje v javne institucije v Sloveniji med najnižjimi med članicami EU, zato je s ciljem, da se približamo povprečju držav EU, kjer institucijam v povprečju zaupa dobra tretjina  prebivalstva, predvsem pa da bi se približamo cilju, da leta 2030 javnim institucijam  zaupa najmanj polovica prebivalstva, potrebno spremeniti način delovanja posameznih organizacij in javnega sektorja v celoti. Javne politike se morajo hitreje odzivati na spremembe in izzive ter tako zagotavljati kakovostne storitve za državljane in spodbudno poslovno okolje,« je poudarila Ramšak Peščeva.

V nadaljevanju je spregovorila o bolj kakovostnem, transparentnem in odgovornem javnem sektorju. Kot je povedala, se Vlada RS zaveda  potrebe po bolj učinkovitem upravljanju in bolj kakovostnih javnih storitvah in je svojo zavezanost  temu vključila v več strateških dokumentov, obenem pa tudi na sredstva EU, ki  preko strukturnih skladov omogočajo izvedbo številnih projektov, namenjenih širjenju kulture kakovosti in inovativnosti ter razvoju javnih storitev, ki imajo v središču uporabnika.

Po besedah državne sekretarke Ministrstvo za javno upravo deluje kot horizontalno ministrstvo, ki je odgovorno za uvajanje sistemov kakovosti in inovativnih metod  v organe javne uprave in javni sektor širše in ki skrbi tudi za ustrezno usposobljenost  in izboljšanje kompetenc uslužbencev. Dodala je, da je trenutno v teku  več kot 20 projektov, s katerimi želimo delovanje javnega sektorja izboljšati in bolj približati uporabnikom: projekt STOP birokraciji je namenjen preprečevanju in odpravljanju zakonodajnih bremen in vključevanju javnosti k sodelovanju v procesu priprave predpisov. Projekt prenove in optimizacije spletnih mest državne uprave gov.si bo omogočil enotno organiziran državni spletni servis, ki bo uporabnikom preko enega mesta nudil enostaven in hiter dostop do celostnih, posodobljenih in verodostojnih predstavitvenih informacij o državi, postopkih v zvezi z državo ter do enostavno izvedljivih e-storitev državne uprave. Portal e-VEM oz. po novem portal SPOT, ima ključno usmeritev: zagotavljanje kakovostnih informacij in elektronskih storitev države za poslovne subjekte.  Vzpostavitev kompetenčnega modela za zaposlene v državni upravi širi zavedanje, da so za uspešno opravljanje dela javnih uslužbencev poleg formalne izobrazbe in strokovne usposobljenosti pomembne tudi veščine, spretnosti, lastnosti, prepričanja, motivi, vrednote. Na portalu eUprava lahko vidite podatke, ki jih o vas hrani država, preverite veljavnost vaših dokumentov. Preko portala eUprava lahko elektronsko oddate vloge in spremljate reševanje vaše vloge. Nenazadnje, v teku je tudi nekaj s kakovostjo neposredno povezanih projektov, med drugim uvajanje modela CAF v organizacije javnega sektorja, pilotni projekt Ciljno vodenje in razvoj metodologije za merjenje zadovoljstva uporabnikov javnih storitev, je še pojasnila državna sekretarka MJU.

Dodala je še, da nadaljujemo s projektom Inovativen.si, ki smo ga predstavljali na lanski konferenci. “Spodbujamo  spremenjene načine  dela in uporabo inovativnih metod, ki temeljijo na ustvarjalnem reševanju vse zahtevnejših in kompleksnih izzivov v javni upravi. Še posebej pa promoviramo  kulturo sodelovanja, povezovanja in zaupanja med državljani, zaposlenimi in institucijami. Da je to mogoče, dokazujemo z že šestim krogom programa Partnerstvo za spremembe, kjer skupaj z gospodarstvom rešujemo skupne izzive in izmenjavamo dragocene izkušnje.

Naš velik izziv pa je tudi, da v naslednjih letih, potem ko bodo projekti in evropsko financiranje zaključeni, kakovost in inovativnost sistemsko vključimo v delovanje inštitucij javnega sektorja in jim tako še naprej nudimo podporo na njihovi poti k odličnosti, je zaključila državna sekretarka MJU.

Več o konferenci na spletni strani SZKO 2019.