Skoči do osrednje vsebine

Rekonstrukcija mostu čez hudournik pri Fali je v polnem teku

Gradbena dela rekonstrukcije mostu na regionalni cesti pri Fali potekajo v skladu s terminskim planom.

Od meseca maja je bilo izvedeno betoniranje razponske konstrukcije ter nato prednapenjanje in injektiranje jeklenih kablov. V juniju je potekalo betoniranje prehodne plošče v smeri Lovrenca in navezave na raztežilno ploščo v smeri Ruš. Raztežilna plošča je armiranobetonska plošča, ki je nameščena delno v previsu in delno na tleh oziroma na obstoječi utrjeni podlagi cestišča. Izvedba te plošče omogoča razširitev vozišča, saj v tem primeru, zaradi strmih brežin na obeh straneh, drugačen poseg ni možen. Nato je sledila izvedba hidroizolacije pod pločniki ter položitev granitnih robnikov in namestitev obojestranske varovalne ograje.

V območju konzolne armiranobetonske plošče nad železnico je potekala izvedba druge faze raztežilne plošče in sanacija podpornega zidu pod ploščo betoniranje servisnega hodnika z robnim vencem.

Na opornem zidu nad cesto se izvaja dobetoniranje v izmeničnih kampadah. Zaključena pa je že končna prevezava vodovoda, pritrjenega na novo mostno konstrukcijo.

Zaključek gradbenih del je predviden konec meseca oktobra 2024.