Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za zdravje predstavilo analizo primernosti lokacije nove gorenjske regijske bolnišnice

Ministrstvo za zdravje je danes županom Kranja, Radovljice in Jesenic predstavilo izsledke analize Presoja umestitve gorenjske regijske bolnišnice v prostor – primerjava potencialnih lokacij z urbanističnega in ekonomskega vidika.

Projekt nove gorenjske bolnišnice je bil aprila 2022 opredeljen kot nacionalna prioriteta in vključen v Načrt razvojnih programov. Bolnišnična kapaciteta nove regijske bolnišnice bo obsegala 600 postelj.

Čeprav obstaja širok konsenz o potrebi po novi bolnišnici v gorenjski regiji, pa so mnenja o njeni lokaciji zelo razdeljena. Ker prejšnje analize lokacij niso več upoštevale trenutnih razmer, je Ministrstvo za zdravje letos marca naročilo novo. Izdelalo jo je podjetje Elmarkt, ekonomski, finančni in investitorski inženiring, d. o. o., iz Kopra. Vseh podatkov za analizo podjetje ni zbiralo od začetka. Analiza je bila pripravljena na podlagi prej narejenih analiz, ogleda lokacij, preučitvi vseh aktualnih prostorskih omejitev in pogojev, pogovorov s predstavniki občin in tako dalje.

V analizi so bile možne lokacije za bolnišnico ocenjene z več vidikov: časovnega in zdravstvenega vidika, dostopnosti, primernosti prostora, izvedljivosti investicije in tudi stroškov izgradnje bolnišnice.

Osnovni pogoj za izgradnjo nove regijske bolnišnice je šestdeset tisoč kvadratnih metrov proste gradbene parcele na eni lokaciji. Tega pogoja lokacija v občini Jesenice ne omogoča. Razlike med lokacijama v Kranju in Radovljici sicer niso velike, obe izpolnjujeta vse bistvene zahteve in sta dokaj primerljivi po urbanistični oceni in z zdravstvenega vidika. Največ razhajanja med njima je v oceni izvedljivosti. V Kranju sta ključni težavi, da je osrednji del zemljišča, predvidenega za gradnjo bolnišnice, na območju arheološkega najdišča, poleg tega bi bilo treba prestaviti daljnovodno povezavo – oboje bi lahko znatno podaljšalo postopke pridobivanja dovoljenj in gradnjo.

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Marjan Pintar je dejal, da imajo občine do petka čas, da na analizo podajo morebitne temeljne pripombe. »Te bomo seveda ocenili in, če bo treba, korigirali ocene. Končna odločitev za lokacijo nove regionalne gorenjske bolnišnice pa je v rokah države in jo bo sprejela Vlada.«