Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Štucin na konzultacijah v Lizboni potrdil prijateljske dvostranske odnose

Državni sekretar Marko Štucin je v Lizboni opravil politične konzultacije z državno sekretarko na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Portugalske Inęs Domingos. Sogovornika sta potrdila dobre in prijateljske dvostranske odnose med Slovenijo in Portugalsko ter izmenjala stališča o nadaljnji podpori Ukrajini, institucionalnih reformah in širitvi EU ter razmerah na Zahodnem Balkanu.
državna sekretarja stojita pred zastavami

Državna sekretarja Marko Štucin in Inęs Domingos | Avtor: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

1 / 2

Državni sekretar Štucin je poudaril nujnost nadaljevanja širitvenega procesa z državami Zahodnega Balkana, saj ta pomembno prispeva k stabilnosti v regiji. V tej luči je poudaril slovensko podporo državam Zahodnega Balkana na njihovi reformni poti. Sogovornika sta pozornost namenila tudi razpravi o institucionalni reformi EU v luči pričakovane širitve EU ter se strinjala, da morajo razprave o notranjih reformah EU potekati vzporedno s procesom širitve. Izmenjala sta poglede glede večletnega finančnega okvira EU, ki ga bo Evropska komisija predstavila sredi leta 2025 in o konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Del pogovora sta namenila tudi migracijski politiki EU, saj imata Slovenija in Portugalska sorodna stališča in podpirata skupen in celovit EU pristop k migracijski politiki.

Slovenija in Portugalska razvijata prijateljske odnose in tvorno sodelovanje tako na dvostranski in evropski ravni kot v okviru mednarodnih organizacij. Spregovorila sta tudi o možnosti izboljšanja gospodarskega sodelovanja, posebej na področju obnovljivih virov.

Državna sekretarja sta govorila še o varnostnih razmerah in izzivih na globalni ravni, tudi v povezavi s prizadevanji Slovenije za iskanje skupnih rešitev v okviru članstva v Varnostnem svetu Organizacije združenih narodov.