Skoči do osrednje vsebine

Stanje odprtih javnih razpisov za intervencije v sektorju čebelarskih proizvodov do 4. julija 2024

Podatek o zaprošenih in porabljenih sredstvih je okviren. Zaprošena sredstva bodo odstopala od dejansko izplačanih sredstev po opravljenih preveritvah izpolnjevanja pogojev upravičenosti.

Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024 je oddanih 145 vlog. Trenutna je porabljenih 247.000 evrov. Na javnem razpisu je razpoložljivih 346.595,20 evra.

Na javnem razpisu za Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024 še ni oddanih vlog. Na javnem razpisu je razpoložljivih 24.630 evrov.

Na javnem razpisu za Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024 je oddanih 32 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 7.600 evrov. Na javnem razpisu je razpoložljivih 20.689,20 evra.

Na javnem razpisu za podporo čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2024, so oddane tri vloge, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 1.200 evrov. Na javnem razpisu je razpoložljivih 49.260 evrov

Na javnem razpisu za Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2024 je oddanih 28 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 22.500 evrov. Na javnem razpisu je razpoložljivih 49.260 evrov.

Na javnem razpisu za subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2024, je oddanih osem vlog. Na javnem razpisu je razpoložljivih 70.000 evrov.

Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024 je oddanih 82 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 82.000 evrov. Na javnem razpisu je razpoložljivih 155.856 evrov.

Podatek o zaprošenih in porabljenih sredstvih je okviren. Zaprošena sredstva bodo odstopala od dejansko izplačanih sredstev po opravljenih preveritvah izpolnjevanja pogojev upravičenosti.

Vloga se šteje za oddano, ko je v statusu »oddana«.