Skoči do osrednje vsebine

Razglašeno Čezmejno biosferno območje Julijske Alpe

Na 36. zasedanju Mednarodnega koordinacijskega sveta Unescovega programa Človek in biosfera v Agadirju v Maroku je bilo danes razglašeno Čezmejno biosferno območje Julijske Alpe. To združuje dve obstoječi biosferni območji – Biosferno območje Julijske Alpe na slovenski strani in italijansko Biosferno območje Julijske Alpe.

S tem se bo še okrepilo dolgoletno sodelovanje med parkoma, upravljavcema obeh obstoječih biosfernih območij, ki presega državne meje.

Unescov program Človek in biosfera (angleško Man and Biosphere programme MAB) šteje 738 biosfernih območij po vsem svetu, od tega je čezmejnih le 23. S tem programom se je Unesco zavezal k uresničevanju 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki biosferna območja spodbuja k ohranjanju narave, razvoju zelenega gospodarstva in ohranjanju lokalnih skupnosti ter podpiranju njihovega razvoja, da se območja v svojih temeljih zavzemajo za povezovanje in vključevanje različnih deležnikov za doseganja istih ciljev. Julijske Alpe so na obeh straneh meje že pridobile to pomembno priznanje (Slovenske Alpe leta 2003 in Italijanske Alpe leta 2019). Razglasitev čezmejnega biosfernega območja s preseganjem državno upravnih meja pa omogoča združitev obeh sedanjih biosfernih območij, ki skupaj obsegata skoraj 277.000 hektarjev površine.

Priprave so se začele pred letom in pol

Priprave na kandidaturo za omenjeno čezmejno biosferno območje so se začele z uvodnim srečanjem v Mojstrani decembra 2022. Obsežno kandidaturo sta pripravila upravljavca Triglavskega narodnega parka in italijanskega Naravnega parka Julijsko predgorje. Slovensko Ministrstvo za naravne vire in prostor jo je v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za Unesco in v dogovoru z italijanskim nacionalnim tehničnim odborom programa lansko jesen predalo sekretariatu Unescovega programa MAB.

Svetovalni odbor Unescovega programa MAB je pri svoji odločitvi izpostavil naravne in kulturne značilnosti čezmejnega biosfernega območja ter opravljeno delo za vključitev različnih deležnikov na obeh straneh meje za sodelovanje in podporo kandidaturi. Z razglasitvijo želi spodbuditi oblasti obeh držav oziroma regij, da nadaljujejo s skupnimi ukrepi za prihodnjo razširitev čezmejnega biosfernega območja, ki izhajajo iz aktualnih tristranskih projektov med Italijo, Slovenijo in Avstrijo o ekološki povezanosti in skupni strategiji trajnostnega turizma, z namenom vključitve Naravnega parka Dobratsch v Avstriji kot dela razširjenega čezmejnega biosfernega območja.