Skoči do osrednje vsebine

Skupna izjava - odziv na kampanjo Premisli nato stisni

Dne 26. junija 2024 smo na ministrstvu prejeli odziv na komunikacijsko kampanjo "Premisli, nato stisni" s strani Društva psihologov Slovenije in pridruženih organizacij (Center za duševno zdravje NIJZ, Slovenski center za raziskovanje samomora, Inštitut Andrej Marušič, Univerza na Primorskem, ter Sekcija za otroško in mladostniško klinično psihologijo pri Zbornici kliničnih psihologov Slovenije).

Skupaj ugotavljamo, da ozaveščenost pomembno vpliva na prepoznavo in obravnavo medvrstniškega nasilja in sovražnega govora ter hkrati odpira prostor za pogovor o odzivih na tovrstne pojave.  

Nadalje ugotavljamo, da je do naših razhajanj v razumevanju kampanje Premisli, nato stisni prišlo pri dosegu ciljne skupine otrok in mladostnikov znotraj izobraževalnih zavodov (osnovne in srednje šole), kjer bi sporočilnost kampanje lahko dosegla napačno razumevanje s strani te ciljne skupine.  

Prav iz tega naslova si tako Ministrstvo za digitalno preobrazbo kakor omenjene organizacije prizadevamo za skupen dialog, ki bo ciljni skupini, otrokom in mladostnikom, ponudil varen prostor za razmislek in pogovor o tematiki in problematiki medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu. 

V želji okrepiti sodelovanje in izboljšati tovrstne komunikacijske kampanje (obstoječo in prihodnje) smo že začeli skupen dialog. Konkretno se dogovarjamo za skupen sestanek, kjer bomo preverili možnosti rešitve, da bi za ciljno skupino otrok in mladostnikov dosegli želeni učinek in spodbudili pozitiven odziv tako strokovnih organizacij kakor pedagoških zavodov.  

Verjamemo, da bomo s skupnimi znanji in izkušnjami doprinesli slovenskemu prostoru, posebej v izobraževanju, več strpnosti, solidarnosti ter medsebojnega razumevanja in spoštovanja.  

Zgledi vlečejo, zato vas v želji, da ste tudi mediji vzorniki mladim, vabimo k strpnemu dialogu in korektnemu ter družbeno odgovornemu poročanju o tovrstnih perečih temah.