Skoči do osrednje vsebine

Posvetovanje o prihodnosti programa Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja

Evropska komisija je vse programe evropskega teritorialnega sodelovanja povabila, da se pridružijo posvetovanju Interreg 2024 o prihodnji kohezijski politiki (po letu 2027), zlasti o prihodnosti programov Interreg.

Javno posvetovanje je del procesa, ki ga Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja (angleško European Observation Network for Territorial Development and Cohesion – ESPON) izvaja tudi s svojimi deležniki.

Prejeti prispevki bodo zbrani v poročilu, o katerem bo razpravljal nadzorni odbor programa ESPON, nato pa bo posredovano Direktoratu za regionalno on urbano politiko pri Evropski komisiji (angleško Directorate-General for Regional and Urban Policy – DG REGIO). Ta bo rezultate združil z rezultati posvetovanj, ki so jih organizirali drugi programi evropskega teritorialnega sodelovanja. Rezultati bodo uporabljeni za oblikovanje vsebine evropskega teritorialnega sodelovanja v prihodnosti tako, da bi bolje upoštevali potrebe zainteresiranih strani in ciljnih skupin, ki jim je posamezen program namenjen.

Vabimo vas, da izpolnite anketo za program ESPON (v angleščini), ki je bila pripravljena v skladu s smernicami DG REGIO. Anketa bo odprta do konca julija 2024.

V julijskih novicah programa ESPON (v angleščini) si poleg predstavitve omenjenega posvetovanja lahko preberete več o rezultatih seminarja o Ničelni neto porabi zemljišč ter o novi publikaciji na isto temo, o prvih ugotovitvah projekta Dostopna stanovanja za vse (angleško Affordable Housing for All), predstavljen je poziv za oblikovanje skupine urednikov za prenos znanstvenih ugotovitev do uporabnikov ter objavljene informacije o odprtih razpisih.

Program ESPON (v angleščini) podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik in programov v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov, prav tako pa tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja.

Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja z izhodiščem v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program ESPON aktivno deluje že od leta 2000 in omogoča pripravo različnih prostorskih analiz prostora Evropske Unije in sosednjih držav.