Skoči do osrednje vsebine

Izplačilo prvega obroka sredstev za obnovo gozdnih cest po naravnih nesrečah

Danes bo občinam, ki so jih prizadele poplave in zemeljski plazovi 4. avgusta 2023, iz proračuna Republike Slovenije izplačan prvi obrok sredstev za obnovo poškodovanih gozdnih cest v višini 17 milijonov evrov. Skupna dodeljena sredstva za sanacijo znašajo 42,8 milijona evrov.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sredstva dodelilo na podlagi končne ocene škode, ki jo je 25. oktobra 2023 potrdila vlada. Sredstva se bodo izplačevala v dveh obrokih, in sicer prvi obrok predstavlja 40 odstotkov dodeljenih sredstev, drugi obrok pa bo izplačan po vložitvi zahtevka za izplačilo, ki se ga lahko vloži po izvedbi vseh potrebnih del. Skrajni rok za vložitev zahtevka je 30. september 2028.

Gozdne ceste, ki so pomembne za gospodarjenje z gozdom in omogočajo dostop do posameznih naselij in kmetij, so bile močno poškodovane zaradi intenzivnega površinskega odtoka vode in posledičnih plazov ter usadov, ki so se pojavili med neurji. Poškodovanih je bilo 2.626 kilometrov gozdnih cest, kar predstavlja 22 odstotkov vseh gozdnih cest na območju Slovenije. Oceno škode je pripravil Zavod za gozdove Slovenije, pri čemer je upošteval dolžino poškodovanih cest, popis potrebnih sanacijskih del in oceno stroškov sanacije.

Izplačilo prvega obroka sredstev bo prizadetim občinam omogočilo začetek sanacijskih del, katerih cilj je obnova poškodovanih gozdnih cest in omogočanje nemotenega dostopa do posameznih naselij ter kmetij. Gozdne ceste imajo ključno vlogo pri gospodarjenju z gozdovi in zagotavljanju splošnokoristnih funkcij gozda, zato je njihova obnova nujna za normalizacijo razmer in zagotavljanje varnosti prebivalcev.