Skoči do osrednje vsebine

Informacija o vpisu v srednje šole za šolsko leto 2024/2025

Za naslednje šolsko leto 2024/2025 je bilo v okviru prijavno-vpisnega postopka za vpis novincev v srednje šole pred začetkom prvega kroga izbirnega postopka na voljo 26.157 razpisanih prostih mest.
mladostniki v razredu oziroma učilnici

4. julija 2024 je na srednješolske programe sprejetih 22.497 kandidatov. | Avtor: Depositphotos/HayDmitriy

Prvotno število razpisanih mest (26.066) za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto 2024/2025, ki je bilo objavljeno z razpisom januarja letos, se je v aprilu nekoliko spremenilo, saj smo do roka za prenos prijav na nekaterih programih obseg razpisanih mest zmanjšali. Na nekaterih izobraževalnih programih se je namreč sprva prijavilo zelo malo kandidatov ali celo nihče. Do roka za prenos prijav 23. aprila 2024 se je tako na teh programih obseg mest zmanjšal za 498 mest, in sicer na skupno 25.568 razpisanih mest.

Po roku za prenos prijav smo maja na nekaterih programih, kjer je bil interes za vpis večji in so imele šole še na voljo prostorske in kadrovske zmogljivosti, obseg mest zaradi večjega števila prijavljenih povečali (za 589 mest), tako je bilo še pred začetkom izbirnega postopka na voljo 26.157 razpisanih mest.

Do začetka prvega kroga izbirnega postopka 17. junija 2024 se je na razpisana mesta skupaj prijavilo 23.254 kandidatov. V programih nižjega poklicnega izobraževanja je bilo prijavljenih 762 kandidatov, v programih srednjega poklicnega izobraževanja 4.919 kandidatov, od tega se jih je 193 odločilo za vajeniško obliko izobraževanja, v programih srednjega strokovnega izobraževanja 9.879 kandidatov in v gimnazijskih programih 7.694 kandidatov. Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 5.945 kandidatov, za strokovne gimnazije pa se je prijavilo 1.749 kandidatov.

V obdobju po roku za prenos prijav (23. april 2024) in do 16. maja 2024 se je število prijavljenih nekoliko povečalo, saj je bilo do roka za prenos prijav prijavljenih 22.971 kandidatov, po tem roku pa so lahko še do 16. maja 2024 prijavnico oddali kandidati, ki so se predhodno šolali v tujini, in sicer na katerikoli program, ne glede na število že prijavljenih, ter dijaki letošnjih prvih letnikov, ki so se želeli z naslednjim šolskim letom ponovno vpisati v začetni letnik, vendar v drug program. Slednji so lahko oddali prijavnico samo na programe, kjer je bilo manj prijavljenih kandidatov kot razpisanih mest. V teh primerih gre predvsem za dijake, ki so si v okviru lanskega razpisa za vpis v tekoče šolsko leto 2023/2024 bodisi izbrali prezahteven program, v katerem niso bili uspešni in se z naslednjim šolskim letom 2024/2025 želijo ponovno vpisati v začetni letnik, vendar v drug, lažji program, bodisi so spremenili svojo karierno pot, saj so ugotovili, da prvotno izbrani program zanje ni ustrezen.

Na programih z omejitvijo vpisa je bilo 17. junija 2024, ko se je začel prvi krog izbirnega postopka, prijavljenih 8.397 kandidatov na 6.752 vpisnih mest za prvi krog in 653 mest za drugi krog ter 14.857 kandidatov na programih, kjer ni bilo omejitve vpisa, na 19.107 vpisnih mest.

Po končanem prvem krogu izbirnega postopka se je do 21. junija 2024 vpisalo skupaj 20.998 kandidatov, od tega 6.783 na programih z omejitvijo vpisa.

Po prvem krogu izbirnega postopka se 1.614 kandidatom, prijavljenih na programih z omejitvijo vpisa, ni uspelo uvrstiti na želeno šolo, ali pa do izbirnega postopka niso izpolnili osnovnega vpisnega pogoja za vpis v srednjo šolo (dokončana osnovna šola). Za drugi krog izbirnega postopka je bilo prostih še 653 mest na programih, kjer je bil vpis omejen, in 4.250 mest na ostalih programih.  

V drugem krogu izbirnega postopka je sodelovalo 1.398 kandidatov. Od tega je bilo na prvo navedeno željo sprejetih 618 kandidatov. Na nobeno izmed izbranih šol oziroma programov se ni uspelo uvrstiti 70 kandidatom, od tega 65 takšnih, ki so na seznam želja razvrstili največ štiri šole oziroma izobraževalne programe. Ostali so na seznam razvrstili od pet do deset različnih šol oziroma programov (od možnih deset), kjer pa glede na število točk niso bili uspešni. Med kandidati, ki se v drugem krogu niso uspeli razvrstiti na noben program, jih je bilo 37 prijavljenih na programe v Osrednjeslovenski regiji, 18 v Podravski regiji, pet na Gorenjskem, štirje v Savinjski regiji, trije v Obalno–kraški regiji, dva v Primorsko–notranjski regiji in en kandidat v Pomurju.

4. julija 2024 je v srednješolske programe sprejetih 22.497 kandidatov. Od tega je v programe nižjega poklicnega izobraževanja sprejetih 669 kandidatov, srednjega poklicnega izobraževanja 4.514 kandidatov, srednjega strokovnega izobraževanja 9.684 ter v gimnazijske programe 7.630 novincev.

Največ kandidatov se je v okviru programov srednjega poklicnega izobraževanja, kot že pretekla leta, vpisalo v programe Avtoserviser, Frizer, Trgovec, Mizar, Elektrikar, Mehatronik operater, Bolničar – negovalec, tudi Gastronomske in hotelske storitve in Slaščičar. Na področju srednjega strokovnega izobraževanja so se kandidati največ vpisovali v programe Ekonomski tehnik, Zdravstvena nega, Tehnik računalništva, Strojni tehnik, Predšolska vzgoja, Elektrotehnik, Medijski tehnik. Na področju gimnazijskega izobraževanja so se kandidati največ vpisovali v programe splošne Gimnazije, Tehniške gimnazije in v športni oddelek Gimnazije.

Na šolah je še okrog 750 prijavljenih kandidatov, ki se iz različnih razlogov še niso vpisali (bodisi niso še uspešno zaključili osnovne šole in imajo še popravne izpite, bodisi so spremenili namen, pa od prijave še niso odstopili, ali pa v drugem krogu izbirnega postopka niso rangirali dovolj izobraževalnih programov, na katere bi bili uspešno razporejeni).

Število še prostih mest za vpis v 1. letnik posameznih srednješolskih programov (po šolah) je objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Skupno sta na voljo še 2.802 prosti mesti, in sicer 141 mest v okviru programov nižjega poklicnega izobraževanja, 1.373 mest v okviru programov srednjega poklicnega izobraževanja, 810 mest v okviru programov srednjega strokovnega izobraževanja, 478 pa v okviru programov gimnazijskega izobraževanja. Na Gorenjskem je na voljo skupno 110 prostih mest, v Goriški regiji 200 prostih mest, v Jugovzhodni regiji 478 prostih mest, 151 na Koroškem, 28 v Obalno–kraški regiji, 307 v Osrednjeslovenski regiji, 671 v Podravski regiji, 348 v Pomurju, 114 v Posavju, 305 mest v Savinjski regiji, 86 v Zasavski regiji in štiri prosta mesta v Primorsko–notranjski regiji. Za tiste, ki se še niso uspeli vpisati, je tako na voljo še dovolj mest, praktično v vseh regijah in na vseh vrstah programov.

Kandidati se lahko na šolah, kjer so še na voljo prosta mesta, vpišejo do 30. avgusta 2024.