Skoči do osrednje vsebine

Električna vozila – uvedba začasne proti-subvencijske dajatve na uvoz električnih vozil iz Kitajske

V Uradnem listu EU je bila 4. julija 2024 objavljena Izvedbena uredba Komisije 2024/1866 o uvedbi začasne izravnalne dajatve na uvoz novih akumulatorskih električnih vozil, konstruiranih za prevoz oseb, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

Začasna proti-subvencijska dajatev začne veljati 5. julija 2024 in velja štiri mesece.

Znaša med 17,4 odstotka in 37,6 odstotka, odvisno od kitajskega proizvajalca izvoznika. Za Skupino BYD znaša 17,4 odstotka, skupino Geely 19,9 odstotka, skupino Saic 37,6 odstotka, za druge sodelujoče proizvajalce izvoznike (ti so našteti v prilogi izvedbene uredbe) 20,8 odstotka ter za vse druge kitajske proizvajalce izvoznike 37,6 odstotka.

Rok za uvedbo dokončne proti-subvencijske dajatve je 2. november 2024.

Zainteresirane strani lahko Evropski komisiji predložijo pisne pripombe k tej uredbi v 15 koledarskih dneh od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Zainteresirane strani, ki želijo zahtevati zaslišanje pred Komisijo, to storijo v petih koledarskih dneh od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da stališča posredujejo tudi Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, na elektronski naslov gp.mgts@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Ta bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije do zadevne proti-subvencijske dajatve.

Na strani Evropske komisije so dostopne dodatne informacije o primeru (v angleškem jeziku).