Skoči do osrednje vsebine

Dogovor o prenehanju arbitražnih postopkov znotraj EU

Evropska unija in njene države članice so dosegle dogovor o prenehanju arbitražnih postopkov znotraj EU na podlagi Pogodbe o energetski listini (PEL). Naložbeni spori znotraj EU na podlagi PEL v skladu s pravom EU niso mogoči.

Sodišče EU je v sodbi Komstroy (v angleščini) odločilo, da je treba arbitražno klavzulo PEL razlagati tako, da se ne uporablja za spore med državo članico EU in vlagateljem iz druge države članice EU v zvezi z naložbo, ki jo je le-ta izvedel v prvi državi članici EU. To pomeni, da so arbitražne odločbe, sprejete v takšnih postopkih, neveljavne in kot take neizvršljive kjer koli v Uniji. Ta sodba zavezuje vse države članice in njihova nacionalna sodišča, vendar arbitražna sodišča pogosto še naprej sprejemajo pristojnost in izdajajo odločbe v postopkih znotraj EU.

Države članice, EU in Evropska skupnost za jedrsko energijo (angleško European Atomic Energy Community - Euratom) so se zato odločili, da bodo za rešitev tega vprašanja sklenili sporazum v skladu z mednarodnim javnim pravom. Cilj sporazuma je dogovor med pogodbenicami, da med njimi arbitražna klavzula (26. člen) in klavzula o podaljšani veljavnosti (tako imenovana sunset klavzula) (47. člen) iz Pogodbe o energetski listini ne veljata. Ti dve klavzuli ne moreta imeti pravnih učinkov v razmerjih znotraj EU, tudi, če država članica EU odstopi od PEL bodisi pred oziroma po začetku veljavnosti tega sporazuma. Sporazum ne posega v odnose z drugimi pogodbenicami Pogodbe o energetski listini.

Takšen dogovor bo zagotovil dodatno argumentacijo za uveljavljanje ugovora pristojnosti v arbitražnih sporih. Posledično to pomeni, da bi se arbitražni tribunali v sporih znotraj EU na podlagi PEL morali izreči za nepristojne, ne bi smeli izdati arbitražne odločbe oziroma se te ne bi smele izvršiti v EU. Države članice EU (tožena in domača država tožeče stranke) bi morali sodelovati pri obveščanju arbitražnih tribunalov.

Medsebojni sporazum je zdaj predmet notranjih postopkov, ki vodijo do njegovega podpisa in začetka veljavnosti. Za Evropsko unijo in Euratom Evropska komisija pripravlja potrebne predloge za odobritev podpisa in sprejetja sporazuma.

Države članice in Unija so se poleg zaključka pogajanj o sporazumu in parafiranju besedila sporazuma dogovorile tudi o sklenitvi izjave o pravnih posledicah sodbe v zadevi Komstroy (angleško Declaration on the legal consequences of the judgment of the Court of Justice in Komstroy and common understanding on the non-applicability of Article 26 of the Energy Charter Treaty as a basis for intra-EU arbitration - European Commission (v angleščini)). Ta izjava je bila podpisana 26. junija 2024. V imenu Slovenije je izjavo podpisal veleposlanik in stalni predstavnik Iztok Jarc. Izjava začne veljati s podpisom in bo objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

V novici Evropske komisije lahko preberete več o aktivnostih EU, Euratom in držav članic v zvezi s Pogodbo o energetski listini (v angleščini).