Skoči do osrednje vsebine

22. zasedanje Mednarodne komisije za varstvo reke Donave

V Bratislavi je od 25. do 26. junija potekalo 22. zasedanje Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (MKVD), osrednjega delovnega telesa MKVD. Sestanka so se udeležili vodje delegacij in predstavniki držav članic in mednarodnih medvladnih in nevladnih organizacij, dejavnih v mednarodnem povodju reke Donave.

Aktivnosti slovenske delegacije na sestanku so bile usmerjene v razvoj sinergij hkratnega slovenskega predsedovanja Barcelonski konvenciji, Konvenciji o varstvu reke Donave in Vodni konvenciji v obdobju od 2024 do 2027, še posebno v letu 2025.

Tako je vodja delegacije Dr. Mitja Bricelj predstavil slovenska stališča in podprl sodelovanje mladih (Donavski svet mladih – angleško Danube Youth Council) v delovanju MKVD, njihovo vključevanje v aktivnosti ter razvoj osebne odgovornosti do varstva čezmejnih vodnih virov. To je še toliko bolj pomembno v času podnebnih sprememb in razvijanja podnebne odpornosti v državah mednarodnih porečij in povodij.

Dr. Bricelj je pozdravil povezovanje in iskanje sinergij med MKVD in makroregionalno strategijo za Podonavje kot pravo pot k bolj trajnostnemu financiranju čezmejnih projektov, nastalih od spodaj navzgor. Ob predstavitvi preglednega poročila o sušah in nizkih pretokih v porečju Donave (pripravila sta ga Global Water Partnership in Agencija Republike Slovenije za okolje) je opozoril na pomen študije in sinergije z vsebinami desetega zasedanja pogodbenic Vodne konvencije v Ljubljani oktobra letos. Pozdravil je napredek pri razvoju vsebin na subregionalni ravni (Sava, Tisa, Prut) in opozoril na pomen Okvirnega sporazuma za reko Savo in Mednarodne komisije za Savski bazen kot globalno dobro prakso prispevanja k miru in stabilnosti v regiji v povojnem obdobju. Opozoril je tudi na prvenstvo pobude od izvira do morja, v katero je na pobudo Slovenije vključeno Podonavje, Črno in Sredozemsko morje ter spodbudil sekretariat MKVD za aktivno udeležbo na konferenci o oceanih prihodnje leto v Nici v Franciji.

Ob robu zasedanja sta slovenska predstavnika - ob dr. Briclju še dr. Aleš Bizjak - kot pripravo na izvedbo desetega zasedanja pogodbenic Vodne konvencije v oktobru v Ljubljani opravila nekaj srečanj s predstavniki držav članic in mednarodnih organizacij. Teme srečanj so bile sodelovanje visokih predstavnikov na visokem segmentu in v stranskih dogodkih desetega zasedanja pogodbenic. Prav tako sta v povezavi z aktualnimi bilateralnimi vsebinami izvedla ločeni bilateralni srečanji z vodjo hrvaške, madžarske in avstrijske delegacije.

Prvi dan srečanja je bil organiziran ogled razstave v centru Bratislave ob 30. obletnici Mednarodne komisije za varstvo reke Donave, 20. obletnici praznovanja Dneva Donave in 20. obletnici delovanja pobude Donavski umetnik, na katerem so bili predstavljeni umetniški razstavni predmeti mladih iz vseh 14 držav članic MKVD. Izvršna sekretarka MKVD Birgit Vogel in slovaški predsednik MKVD Vlado Novak sta se zahvalila za dejavno sodelovanje Slovenije in skorajšnji prevzem predsedovanja MKVD v letu 2025.