Skoči do osrednje vsebine

Predsedovanje sedmi evropski konferenci o jedrski varnosti

Pod okriljem visoke skupine evropskih predstavnikov za jedrsko varnost (angleško European Nuclear Safety Regulators Group – ENSREG) je 24. in 25. junija v Bruslju potekala bienalna konferenca o jedrski varnosti. Letošnji je predsedoval direktor Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost Igor Sirc, na njej pa je sodelovalo več kot 200 udeležencev.

Tovrstne konference, ki jih organizira Evropska komisija, se v prvi vrsti osredotočajo na pomembnejša vprašanja s področja jedrske varnosti, služijo pa tudi kot priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj med predstavniki upravnih organov držav članic EU in ostalih organizacij, ki delujejo v jedrskem sektorju, ter civilno družbo. Letošnja konferenca z naslovom Odziv na večje zanimanje za jedrsko energijo se je med drugim dotaknila tudi nekaterih zelo aktualnih nekoliko širših izzivov, kot je zagotavljanje jedrske varnosti med oboroženim spopadom v Ukrajini ter preprečevanje vpliva podnebnih sprememb na varnost jedrskih objektov.

Visoki predstavniki uglednih mednarodnih združenj na področju jedrske in sevalne varnosti so v uvodu predstavili trenutne prioritete svojih organizacij. Poleg evropske komisarke za energijo in predsednika skupine ENSREG so sodelovali še generalni direktor Agencije za jedrsko energijo pri OECD ter trenutna vodilna združenj WENRA (angleško Western European Nuclear Regulators Association) in HERCA (angleško Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities).

Številni govorniki so že v prvem delu naslovili številne izzive upravnih organov za v prihodnje povezane tudi s prihodom novih tehnologij in tipov reaktorjev, digitalizacije in umetne inteligence. Prilagoditi bo treba način dela, obenem pa ohraniti visok nivo jedrske varnosti. Obravnavan je bil tudi pomemben izziv pridobivanja in ohranjanja usposobljenih kadrov v jedrskem sektorju s posebnim poudarkom na vključenosti in spodbudam za zaposlovanje žensk v jedrskem sektorju. Razprava glede podnebnih sprememb je pokazala, da so upravni organi, kot tudi operaterji že naslovili pričakovane posledice in začeli izvajanje ukrepov in prilagoditev v jedrskih objektih. Naslednji sklop o malih modularnih reaktorjih je zaradi velikega zanimanja potekal v dveh delih. Poleg predstavitve nedavno vzpostavljenega evropskega industrijskega zavezništva za male modularne reaktorje so bili najprej omenjeni nekateri izzivi, s katerimi se soočajo proizvajalci ter kakšen pristop pričakujejo od upravnih organov. Drugi del se je osredotočil na morebitne izzive slednjih pri licenciranju in nadzoru šele razvijajočih se tipov reaktorjev.

Sodelujoči so večkrat poudarili, da bo zaradi hitro spreminjajočih se razmer in razvoja, treba razvijati nove metode dela in inovativni pristop k reševanju prihodnjih upravnih in tehničnih izzivov. Ključno pa bo prav tako intenzivno ter odprto sodelovanje vseh deležnikov. Jedrska varnost ostaja področje, ki ga je treba obravnavati v mednarodnem prostoru, kar se je še enkrat pokazalo z velikim zanimanjem tudi za letošnjo konferenco ter intenzivnih razpravah. Naslednja konferenca o jedrski varnosti je predvidena za leto 2026.  

Direktor med govorom stoje na odru

Direktor Igor Sirc med pozdravnim nagovorom | Avtor: URSJV

1 / 3