Skoči do osrednje vsebine

Uspeh Slovenije pri pridobitvi evropskih sredstev za izboljšanje cestne infrastrukture

Po uspešni kandidaturi na razpisu Evropske komisije za evropska sredstva iz programa Instrument za povezovanje Evrope - IPE (angleško Connecting Europe Facility – CEF) je bilo Sloveniji dodeljeno 6.965.500 evrov za projekt SIRIUS na avtocestnem delu Vseevropskega prometnega omrežja (angleško Trans-European transport network - TEN-T).

Projekt bo v okviru specifičnega cilja prilagoditve jedrnega omrežja TEN-T za dvojni civilno-obrambni rabi prometne infrastrukture pomembno prispeval k pretočnosti težkega tovornega prometa po Evropi, večji prometni varnosti na tem delu koridorja TEN-T ter izboljšal dostopnost do koprskega pristanišča.

V okviru projekta bodo zamenjali viadukt Devina VA0065 in rekonstruirali viadukt Devina VA0361 na odseku štajerske avtoceste A1 med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami. Prav tako bodo zamenjali mostova čez reko Pivko VA0187 in VA0188 na odseku primorske avtoceste A1 med Postojno in Razdrtim. Projekt, ki ga izvaja DARS, se je začel izvajati januarja 2024 in bo zaključen decembra 2027.