Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za praktične izkušnje, znanje in kompetence študentov

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za javni razpis Problemsko učenje študentov v delovno okolje: gospodarstvo, negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju 2024–2027.
Skupina mladih v delovnem okolju. Stojijo ali sedijo okoli mize na kateri so prenosni računalniki. Simbolična fotografija.

Evropska sredstva za praktične izkušnje, znanje in kompetence študentov | Avtor: Pexels

V okviru javnega razpisa, sofinanciranega z evropskimi sredstvi, se financira izvedbo projektov, s katerimi bodo študenti pridobili praktične izkušnje, znanja in kompetence, krepitev sodelovanja in povezovanja ter prenosa znanja med visokošolskim sistemom in delovnim okoljem (gospodarstvo ter negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem in regionalnem okolju). Na ta način se bo mladim omogočalo razvoj znanj in spretnosti pri uresničevanju idej, razvoj podjetnosti, inovativnosti, kreativnega in kritičnega razmišljanja ter ustvarjalnosti za večjo zaposljivost in lažji prehod v delovno okolje po zaključku študija. Z javnim razpisom se naslavlja tudi druge izzive visokega šolstva, kot so sistemsko uvajanje prenosa znanja med visokošolskimi zavodi in delovnim okoljem, večja fleksibilnost in prilagajanje študijskih programov potrebam trga dela ter vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja med visokošolskimi zavodi in delovnim okoljem. Pomemben je tudi naslovljen prispevek k vzpostavitvi institucionalnega okvirja za zagotavljanje odprtega in inovativnega visokošolskega prostora.  Projekti se bodo izvajali tako v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija kot tudi v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija ob upoštevanju sedeža upravičenca, ki bo izvajal projekt.

Javni razpis Problemsko učenje študentov v delovno okolje: gospodarstvo, negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju 2024–2027 se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela ter zasleduje specifični cilj Izboljšanje kakovosti, vključenosti, učinkovitosti in ustreznosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela, vključno z vrednotenjem neformalnega in priložnostnega učenja, da bi podprli pridobivanje ključnih kompetenc, tudi podjetniških in digitalnih veščin, ter s spodbujanjem uvedbe dualnih sistemov usposabljanja in vajeništev.

Za javni razpis v vrednosti 15.200.000 evrov Evropski socialni sklad plus prispeva skoraj 8,5 milijona evrov, natančneje 8.337.200 evrov.

Na javni razpis, ki prispeva k doseganju ciljev Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, so prijave možne do 16. septembra 2024.

Razpisna dokumentacija je dostopna na tej povezavi: https://rb.gy/hucmck.