Skoči do osrednje vsebine

Nov sveženj pravil za boj proti pranju denarja

V Uradnem listu Evropske unije je bil 19. junija 2024 objavljen nov sveženj pravil za boj proti pranju denarja.

Z njim so vsa pravila, ki veljajo za zasebni sektor, prenesena v novo neposredno veljavno Uredbo (EU) 2024/1624 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma.

Direktiva (EU) 2024/1640 o mehanizmih, ki jih morajo vzpostaviti države članice za preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma pa obravnava določbe o nacionalnih pristojnih organih za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma.

Nova Uredba (EU) 2024/1620 o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma vzpostavlja tudi nov evropski organ za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma (AMLA), ki bo imel neposredna in posredna nadzorna pooblastila nad visoko tveganimi zavezanci v finančnem sektorju. AMLA bo imela tudi podporno vlogo v zvezi z zavezanci v nefinančnem sektorju ter usklajevala in podpirala delo nacionalnih finančnih obveščevalnih enot.