Skoči do osrednje vsebine

Ministrica za zdravje na zasedanju Sveta EPSCO

Ministrica za zdravje dr. Valentina Prevolnik Rupel se je udeležila zasedanja Sveta Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (Svet EPSCO), ki je te dni potekalo v Luksemburgu.
Ministrica za zdravje dr. Valentina Prevolnik Rupel, Metka Logar, Ministrstvo za zdravje in Gabriela Korže, Ministrstvo za zdravje.

Ministrica za zdravje dr. Valentina Prevolnik Rupel z delegacijo. | Avtor: European Union

Ministri za zdravje so se najprej v okviru zakonodajnih dejavnosti seznanili o poteku pogajanj o farmacevtskem paketu, katerega cilj je zagotoviti kakovost, varnost in učinkovitost zdravil za paciente v EU. Glede tega je belgijski minister Vandenbroucke predstavil vprašanja o morebitnem soglašanju držav članic s predlaganim moduliranim sistemom spodbud, posameznimi opcijami spodbud kot vzvodu za izboljšanje dostopa do zdravil ter pogoji za upravičenost do posameznih spodbud.

Slovenija je podprla prizadevanja belgijskega predsedstva za iskanje zakonodajnih rešitev za zagotavljanje stalne razpoložljivosti ter zanesljive oskrbe z varnimi, učinkovitimi in cenovno dostopnimi zdravili za vse državljane EU, tudi za tiste iz manjših držav članic. Večina držav članica je izbrala modularni sistem regulativne zaščite, med tem ko so se določene države članice zavzele tudi za opcijo, na podlagi katere bi bil imetnik dovoljenja za promet zavezan dati zdravila na vse trge EU. Ministrica za zdravje dr. Prevolnik Rupel je ob tem izpostavila, da Slovenija prepoznava koristi za nagrajevanje dostopnosti zdravil v vseh državah članicah in spodbujanja razvoja zdravil za nenaslovljene zdravstvene potrebe ali primerjalnih študij, kjer zdravljenje že obstaja.

Slovenija se je zavzela tudi za izboljšanje besedila zakonodajnih aktov, da bi te ustvarili večjo jasnost in predvidljivost glede trajanja regulativne zaščite. Poleg tega Slovenija podpira iskanje ravnovesja med spodbujanjem inovacij in razvoja novih zdravil (tudi za zdravljenje redkih bolezni) ter dostopom pacientov do teh inovativnih zdravil na eni strani in omogočanjem vstopa generičnih ter podobnih bioloških zdravil na trg. To bi posledično vplivalo tako na večjo dostopnost do zdravil kot tudi na znižanje stroškov zdravil v okviru javnega zdravstvenega sistema.

Ministri za zdravje so potrdili Sklepe Sveta o prihodnosti Evropske zdravstvene unije. Dr. Valentina Prevolnik Rupel je ob tem izpostavila pomen obravnave pomanjkanja zdravstvene delovne sile kot enega temeljnih področij v Sklepih Sveta. »Če želimo celostno rešiti trenutne izzive, moramo kot Evropska unija najti skupno pot,« je poudarila in dodala, da za učinkovito spopadanje z izzivi današnjega časa, poleg strokovnih kompetenc, potrebujemo tudi vodstvene veščine. Poleg tega je izpostavila tudi pomen ohranitve načela solidarnosti kot ključnega načela delovanja EU na področju zdravil ter pomembnost vzpostavitve tako imenovane enotne vstopne točke za dostop do finančnih sredstev EU (angleško EU Health Investment HUB). Ta bo namreč omogočil učinkovitejše izvajanje nacionalnih zdravstvenih reform. Sprejeti Sklepi Sveta pozivajo prihodnjo Evropsko komisijo, da naj ohrani zdravje kot prednostno nalogo. Ministrica za zdravje je ob tem spomnila, da mora biti zdravje kot prioriteta vključeno tudi v novo Strateško agendo EU.

Ministri so sprejeli tudi Priporočila Sveta o raku, ki ga je mogoče preprečiti s cepljenjem. Njihov namen je podpreti prizadevanja držav članic za okrepitev in razširitev rutinskega cepljenja deklic in dečkov proti humanim papilomavirusom (HPV), da bi odpravili raka materničnega vratu in druge vrste raka, ki jih povzročajo HPV ter spodbujanje aktivnost za precepljenost proti hepatitisu B (HBV) za preprečevanje bolezni, ki jih povzroča HBV, vključno z rakom jeter.

Ministrica za zdravje dr. Prevolnik Rupel je podprla pobudi Latvije in Danske glede bolj celovite ureditve prepovedi čezmejne prodaje ne le tobačnih izdelkov, ampak tudi novih tobačnih in nikotinskih izdelkov. Prav tako je treba uvesti strožje omejitve za okuse ne le za e-cigarete, ampak tudi za nove in nastajajoče nikotinske izdelke ter prepovedati okuse, ki so privlačni za otroke in mlade. Dr. Prevolnik Rupel je podprla predlog, da naj nova Evropska komisija ukrepa in čimprej pripravi revizijo tobačne direktive za zaščito otrok in mladih pred škodljivimi učinki tobačnih in nikotinskih izdelkov.

»Slovenija podpira uporabo vseh razpoložljivih orodij EU za omilitev trpljenja civilnega prebivalstva v Gazi, vključno z uporabo orodij iz mehanizma Unije na področju civilne zaščite (EUCPM) predvsem Centra za usklajevanje nujnega odziva, ki lahko odigra ključno vlogo pri izvedbi medicinske evakuacije, poznane kot MEDEVAC. Vse napore je treba vložiti v to, da se MEDEVAC omogoči. Pri tem je pri postopku evakuacije treba spoštovati mednarodna in EU načela o zaščiti otrok,« je izpostavila ministrica za zdravje o pobudi španske delegacije o zdravstveni krizi na območju Gaze.

Ob koncu zasedanja je na zaprti seji Madžarska predstavila svoj delovni program predsedovanja Svetu EU, ki ga od Belgijcev prevzema s 1. 7. 2024.

Ob zaključku zasedanja Sveta EPSCO so ministrice in ministri za zdravje na delovnem kosilu neformalno razpravljali o sedanjih in prihodnjih izzivih glede zagotavljanja pravičnega dostopa do cenovno dostopnega ter visokokakovostnega zdravstvenega varstva v državah članicah in podpori, ki jo pri tem nudi EU.

Ob robu zasedanja se je slovenska ministrica srečala z italijanskim kolegom, s katerim sta razpravljala o čezmejnem sodelovanju na področju zdravja.