Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za zeleni prehod v kulturi

Ministrstvo za kulturo je danes objavilo Javni razpis za zeleni prehod v kulturi, ki odgovarja na potrebo po zmanjšanju ogljičnega odtisa kulturnih dejavnosti in dogodkov ter krepi prizadevanja za podnebno nevtralnost v skladu z evropskimi in nacionalnimi usmeritvami. Razpisna sredstva bodo prispevala k trajnostnemu razvoju in večji okoljski ozaveščenosti na področju kulture.

Z javnim razpisom podpiramo uvajanje zelenih praks v kulturi in spodbujamo razvoj inovativnih zelenih pristopov. Javni razpis bo omogočil spremembe pri upravljanju organizacij, prizorišč in kulturnih dogodkov, posredno pa bo prispeval k ozaveščanju širše javnosti o pomenu zelenega prehoda.

Namen javnega razpisa je zmanjšanje ogljičnega odtisa, neposredno vezanega na izvedbo dejavnosti organizacij, ki delujejo na področju kulture oziroma kulturnih dogodkov in prireditev. Javni razpis bo prispeval k izboljšanju odpornosti Republike Slovenije na podnebne spremembe, hkrati pa ji bo omogočil, da uspešneje in hitreje doseže zaveze glede podnebne nevtralnosti. Razpis sledi evropskim in slovenskim usmeritvam na tem področju.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za zeleni prehod v kulturi med letoma 2024 in 2026. Razpis je razdeljen na dva sklopa.

Sklop A je namenjen sofinanciranju pilotnih projektov za zeleni prehod v kulturi. Vključeval bo izvedbo pilotnih dejavnosti za zmanjšanje ogljičnega odtisa kulturnih organizacij, razvoj upravljavskih modelov za okoljsko nevtralne kulturne organizacije, svetovalno-informacijske aktivnosti o zelenem prehodu za kulturne organizacije, ozaveščanje javnosti in usposabljanje deležnikov o uvajanju zelenih praks v kulturi, uporabo novih tehnologij za zeleni prehod v kulturi ter razvoj rešitev za trajnostno mobilnost pri obiskovanju kulturnih dogodkov.

Sklop B je namenjen sofinanciranju projektov za večjo podnebno nevtralnost in okoljsko vzdržnost obstoječih večdnevnih dogodkov v kulturi ali programskih ciklov.

Prijavitelji na javni razpis so javni zavodi in nevladne organizacije na področju kulture, če izpolnjujejo dodatne pogoje javnega razpisa.

Ministrstvo bo posamezen projekt v okviru sklopa A sofinanciralo do največ 70.000 evrov, v okviru sklopa B pa do največ 8.000 evrov. Prijavitelji bodo lahko zaprosili za sofinanciranje do 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta. Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo iz Sklada za podnebne spremembe.

Predvidoma med 1. in 5. julijem bomo organizirali informativno delavnico. Na njej bomo podrobneje predstavili javni razpis in razpisno dokumentacijo. Točen datum in uro ter lokacijo poteka delavnice bomo objavili na spletni strani ministrstva.

Rok za oddajo vlog je do vključno 22. julija 2024.

Več informacij o javnem razpisu

Naziv Datum objave Rok prijave
21. 6. 2024
22. 7. 2024