Skoči do osrednje vsebine

Zaključen medsebojni pregled razvojnega sodelovanja Republike Slovenije

Na Odboru za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj je potekalo zaključno zasedanje medsebojnega pregleda razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije. Na srečanju so pregledovalci iz Danske in Švice v imenu Odbora za razvojno pomoč predstavili poročilo in priporočila Sloveniji za izboljšanje učinkovitosti slovenske razvojne in humanitarne pomoči.

Medsebojni pregled na Odboru za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško The Organisation for Economic Co-operation and Development Development Assistance Committee - OECD DAC) je pokazal mnoge prednosti Slovenije, kot so njen vpliv v mednarodnih organizacijah, učinkovito sodelovanje na Zahodnem Balkanu, ki temelji na izkušnjah s procesom približevanja Evropski uniji, in močna podpora obnovi po konfliktih s pomočjo humanitarnega razminiranja. Ponovna vzpostavitev Direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč novembra 2022 ter opredelitev razvojnega sodelovanja kot ene od prednostnih nalog slovenske zunanje politike so ocenjevalci ocenili kot priložnost za nadaljnje povečanje obsega in vpliva slovenskega razvojnega sodelovanja.

V razpravi o priporočilih medsebojnega pregleda so udeleženci izmenjali dobre prakse med članicami ter potrdili deset priporočil. Slednja se nanašajo na potrebo po večji osredotočenosti tako dvostranskega kot večstranskega razvojnega sodelovanja na izbrana geografska območja in vsebinska področja. Odbor je nadalje priporočil, da Slovenija sprejme in izvaja akcijski načrt za dosego 0,33 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND) za uradno razvojno pomoč do leta 2030, skladno z mednarodnimi zavezami. Slovenija naj še naprej krepi medresorsko koordinacijo in kadrovske kapacitete ter ozaveščanje o rezultatih razvojnega sodelovanja zagotovi naj večletna financiranja in prehod na manjše število večjih projektov, oceni obseg oprostitve šolnin in izboljšanja kakovosti razvojnega sodelovanja preko krepitve presečnih tem in evalvacijske kulture; nadgradi naj sodelovanje z nevladnimi organizacijami in zasebnim sektorjem.

Na slovenski strani je zasedanje vodil generalni direktor Edvin Skrt. Poudaril je, da bo Slovenija na podlagi prejetih priporočil še nadgradila dobre prakse razvojnega sodelovanja. Slovenske nevladne organizacije je zastopal Max Zimani, direktor Platforme Sloga.

Današnje zasedanje je bil zadnji korak drugega medsebojnega pregleda Slovenije, ki sta ga izvedli Danska in Švica v okviru OECD DAC. Gre za dvoletni proces, ki vsebuje oceno uradne razvojne pomoči v Sloveniji, njenih dosežkov in možnosti za nadaljnje izboljšave. Uradna predstavitev poročila v Sloveniji bo 22. oktobra 2024, v okviru 12. slovenskih razvojnih dni.

Medsebojni pregled je mehanizem periodičnega preverjanja aktivnosti posamezne članice OECD DAC z namenom izboljšanja učinkovitosti politik in sistemov mednarodnega razvojnega sodelovanja. Hkrati je usmerjen v krepitev razvojnih partnerstev za učinkovitejše zmanjševanje revščine in pospeševanje trajnostnega razvoja v državah v razvoju.