Skoči do osrednje vsebine

Igor Sirc ponovno imenovan na mesto direktorja Uprave za jedrsko varnost

Vlada Republike Slovenije je 19. junija 2024 imenovala Igorja Sirca na mesto direktorja Uprave za jedrsko varnost (URSJV), organa v sestavi Ministrstva za naravne vire in prostor. To je njegov drugi mandat na tem položaju.

Igor Sirc je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik s končanim pravniškim izpitom. Na URSJV je zaposlen že od leta 1998, zato dobro pozna delovanje uprave in je seznanjen z izzivi s katerimi se sooča uprava. V teh letih je bil vpet v različna področja jedrske in sevalne varnosti. Pred nastopom direktorske funkcije je bil, med drugim tudi vodja Sektorja za pripravljenost na izredne dogodke. Svoj prvi mandat vodenja URSJV je začel 1. maja 2019, z 21. junijem 2024 pa nadaljuje s petletnim mandatom na tem položaju.

Kot direktor in član vodstva že vrsto let sodeluje pri ustvarjanju vizije, poslanstva in vrednot URSJV ter za njimi trdno stoji. Skupaj s sodelavci si prizadeva, da URSJV svoje poslanstvo pri zagotavljanju najvišje ravni jedrske in sevalne varnosti opravlja odgovorno in je tako lahko zgled podobnim upravnim organom doma in v tujini.

Posebna natečajna komisija je pri izbiri novega direktorja URSJV ugotovila, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za ta položaj ter nato izvedla postopek ugotavljanja strokovne usposobljenosti in primernosti kandidatov. Ugotovila je, da je glede na izpolnjevanje pogojev in strokovno usposobljenost bil za ta položaj primeren le en kandidat, in sicer Igor Sirc.