Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za projekt Zmigaj se do vadbe

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Zmigaj se do vadbe. Evropski socialni sklad plus bo za projekt namenil skoraj 2,8 milijona evrov.
Dve starejši osebi izvajata športno vadbo; simbolična fotografija

Evropska sredstva za projekt Zmigaj se do vadbe | Avtor: Pexels

Cilj projekta bo povečanje deleža telesno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije z vzpostavljanjem pogojev za njihovo vključitev v strokovno vodene športno-rekreativne programe vadbe.

S projektom Zmigaj se do vadbe bo vzpostavljena široka mreža izvajalcev kvalitetnih, strokovno vodenih športno-rekreativnih in preventivnih programov za krepitev zdravja in aktiviranja odraslih na lokalni ravni, ki bodo namenjeni telesno nedejavni populaciji odraslih oseb (posameznikom, ki niso telesno dejavni skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije). Omogočena jim bo brezplačna vključenost v izbrani program športno-rekreativne vadbe.

V mrežo izvajalcev bodo vključeni tisti programi športno-rekreativne vadbe, ki bodo ustrezali standardom kakovosti, ki jih bo v okviru projekta oblikovala strokovna komisija. V mrežo izvajalcev programov športno-rekreativne vadbe bodo vključene športne zveze, športna društva ter drugi izvajalci športnih programov skladno z Zakonom o športu, ki bodo izpolnjevali standard kakovosti programa. Upravičenec do finančnega prispevka je Olimpijski komite Slovenije.

Za projekt v vrednosti 4.411.765,13 evra bo Evropski socialni sklad plus prispeval skoraj 2,8 milijona evrov, natančneje 2.797.059,10 evra.