Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za programe za ohranitev zaposlenosti

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Spodbujanje vključevanja zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena, vključno s tistimi delovnimi mesti, ki so podvrženi digitalizaciji in avtomatizaciji – SPIN 2.0. Evropski socialni sklad plus bo za projekt prispeval skoraj 4,4 milijona evrov.
Rokovanje odraslih oseb. Simbolična fotografija.

Evropska sredstva za programe za ohranitev zaposlenosti | Avtor: Pexel

Namen projekta je zaposlenim osebam, katerih zaposlitev oziroma samozaposlitev je ogrožena, začasna ali prekarna, zagotoviti ustrezne kompetence za lažji prehod na trg delovne sile ter preprečiti prehod v brezposelnost. Posredno je projekt namenjen tudi pomoči delodajalcem za pridobitev ustrezno usposobljenih zaposlenih.

Osebe iz zgornjih skupin bodo vključene v programe za ohranitev na trgu dela. Gre za njim prilagojene programe, ki zajemajo različne oblike informiranja, motiviranja, kariernega svetovanja, usposabljanja ali izobraževanja in bodo prilagojene potrebam trga dela. Vključevali bodo znanja za krepitev digitalnih kompetenc, znanja za zeleni prehod in krožno gospodarstvo ter znanja za družbeni razvoj nasploh. Na tak način bo omogočen lažji prehod na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev in preprečen njihov prehod v brezposelnost. Cilj je tudi zmanjševanje in preprečevanje prekarnosti, izboljšanje spretnosti, kompetenc in znanj za stabilnejše in dolgotrajnejše zaposlitve, boljša usposobljenost in razvoj veščin za samostojno vodenje kariere oseb, povečanje zaposlitvenih možnosti in povečanje konkurenčnosti na trgu dela. Ključno pri tem bo krepitev opolnomočenosti navedenih skupin na trgu dela in zagotavljanje socialne varnosti zaposlenim v nestandardnih oblikah dela, ustvarjanje novih in kakovostnejših delovnih mest in zagotovitev ustreznih in zadostnih kadrov za potrebe trga dela.

Upravičenec do finančnega prispevka je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, ki je osrednja javna institucija v Sloveniji, ki z dodeljevanjem sredstev skrbi za razvoj človeških virov.

Za projekt v vrednosti sedmih milijonov evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval skoraj 4,4 milijona evrov.