Skoči do osrednje vsebine

V Luksemburgu je potekal vrh kohezijskih ministrov EU

Na vrhu kohezijskih ministrov EU so razpravljali o povezavi med kohezijsko politiko in novo strateško agendo za obdobje 2024-2029. Komisarka za kohezijo in reforme Ferreira je opozorila, da kohezijska politika skrbi za javno dobro in izhaja iz zavez Pogodbe o delovanju EU, zato mora imeti mesto strateške prioritete. Minister Jevšek je v razpravi med drugim poudaril pomen regionalnega pristopa.
Minister v pogovoru

Minister dr. Aleksander Jevšek | Avtor: Belgian presidency

1 / 2

Po besedah ministra Jevška je pomembno, da upoštevamo posebnosti in razlike med posameznimi regijami tudi v državah članicah EU ter tako regijam omogočimo sodelovanje pri evropskem odzivu na sedanje in prihodnje izzive.

»Ključno je, da regijam zagotovimo več prožnosti pri odločitvah o vrstah naložb v procesu programiranja in izvajanja kohezijske politike, okrepimo upravne zmogljivosti partnerjev in deležnikov na vseh ravneh ter odpravimo birokratska bremena s povečanjem zaupanja v institucije,« je dejal minister Jevšek.

Dodal je, da mora ta edinstveni socialni in gospodarski model Evrope prispevati tudi h konkurenčnemu in pravičnemu digitalnemu in zelenemu prehodu Evropske unije ob upoštevanju načel evropskega stebra socialnih pravic. Upoštevati moramo socialne stroške zelenega in digitalnega prehoda in zagotoviti, da nihče ne bo zapostavljen, je dejal Jevšek.

»Da bi okrepili konkurenčnost, trajnost in odpornost Evropske unije ter konvergenco evropskih regij, mora kohezijska politika ostati ključna naložbena politika Evropske unije,« je zaključil minister Jevšek. 

Pred vrhom se je minister Jevšek udeležil tudi srečanja kohezijskih ministrov iz vrst Stranke evropskih socialistov, ki se strinjajo, da je evropska kohezijska politika ena ključnih za krepitev projekta Evropske unije, in socialne demokracije.