Skoči do osrednje vsebine

Sprejet sklep o spremembi vrednosti projekta Odprava posledic škode v akvakulturi in ribištvu

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 je Vlada določila spremembo vrednosti projekta Odprava posledic škode v akvakulturi in ribištvu.

Izhodiščna vrednost projekta, ki je bila prvotno ocenjena na 6 milijonov evrov, se znižuje na novo veljavno vrednost 1.053.790,05 evra. Sprememba je bila izvedena na podlagi uradnega popisa škode, ki ga je na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje izvedlo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: Ministrstvo). Uradni popis je pokazal, da je dejanska škoda, ki jo je potrdila državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah, nižja od prvotno ocenjene, saj uradni popis ni zajemal vseh kategorij, vključno z nepremičninami, izpadom dohodka in prostoživečimi ribami.

Projekt se financira od 28. marca 2024 do 31. decembra 2024, njegov namen pa je zagotovitev stabilnih razmer in omejitev gospodarske škode pri najbolj prizadetih in ogroženih subjektih v sektorju ribištva in akvakulture. Cilj projekta je dodelitev finančne pomoči prizadetim subjektom za škodo na stvareh, ki je nastala zaradi posledic poplav 4. avgusta 2023. Ministrstvo je že ob nastopu poplav vzpostavilo stik s prizadetimi subjekti in izvedlo neuraden preliminarni popis škode, ki je pokazal višjo škodo kot kasnejši uradni popis.