Skoči do osrednje vsebine

Popolna zapora regionalne ceste Pondor−Tabor

Direkcija za infrastrukturo je začela nadomestno gradnjo premostitvenega objekta (CE5186) čez Kučnico v Pondorju.

V času del je od 26. junija 2024 naprej predvidena popolna zapora regionalne ceste R3-732, odsek 8215 Pondor−Tabor, od km 1,060 do km 1,250. Popolna zapora je predvidena do konca novembra 2024.

V času popolne zapore je predvidena rušitev starega in gradnja novega mostu, ureditev struge vodotoka ter rekonstrukcija regionalne ceste.

Obvoz za vsa vozila bo potekal po R3-732, odsek 8215 Pondor–Tabor–R2-447, odsek 0290 Šentrupert−Ločica, R3-732, odsek 8295 Tabor−Ojstriška vas–Kapla in obratno.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.

Zemljevid s prikazom poteka obvoza.

Potek obvoza