Skoči do osrednje vsebine

Objavljen razpis za vzpostavitev programa pripravništva poklicne kvalifikacije bolničar – negovalec

Ministrstvo za zdravje je objavilo Javni razpis Razvoj in pilotna vzpostavitev programa pripravništva za pridobitev poklicne kvalifikacije bolničar – negovalec 2024–2026, v sklopu katerega bodo izbrani štirje akreditirani izobraževalni zavodi, ki bodo izvedli štiri cikle teoretičnega dela novega programa pripravništva za pridobitev poklicne kvalifikacije bolničar – negovalec.

Z izbranimi izvajalci bomo vzpostavili model verificiranega usposabljanja za delo v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi, okrepili stabilno in dostopno zdravstvo ter zagotovili kakovostno zdravstveno storitev. Namen javnega razpisa je tudi zmanjšanje deficitarnosti poklica bolničar – negovalec na trgu dela ter izboljšanje privlačnosti poklicnega izobraževanja za ta poklicni profil.

Upravičene stroške v okviru javnega razpisa v letih 2024, 2025 in 2026 v višini 568.698,45 evra sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k javnemu razpisu so prijaviteljem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mz@gov.si s sklicem na številko 603-66/2024-2711, JAVNI RAZPIS BOLNIČAR – NEGOVALEC 2024-2026.

Rok za oddajo vloge je 21. junij 2024 do 23.59.