Skoči do osrednje vsebine

Na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij smo gostili predstavnici Društva SOS telefon

V sklopu rednega aktiva strokovnih delavcev, ki v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu izvajajo program treninga socialnih veščin za povzročitelje nasilja, smo na Generalnem uradu gostili Majo Plaz, predsednico Društva SOS telefon, in doc. dr. Jasno Podreka, ki v društvu deluje kot prostovoljka.

Na srečanju je bila izpostavljena vsebina knjige V njeni koži, ki jo je društvo izdalo v letu 2023 in je namenjena tako strokovni kot širši javnosti. Knjiga vsebuje 23 pogovorov, zapisanih v obliki zgodb žensk, ki so preko svoje osebne izkušnje delile različne vidike soočanja z nasiljem v intimnopartnerskih razmerjih. Pogovor z gostjama je tekel o nekaterih opisih doživljanj v zgodbah, iz katerih je razvidno, da se nasilje ne zgodi čez noč, temveč gre za proces s kompleksnim ozadjem in veliko dejavniki. Eden izmed ciljev izdaje knjige, ki je prosto dostopna na spletu, je tudi krepitev primerov dobrih praks in dvigovanje zaupanja v institucije, ki se poleg nevladnega sektorja vključujejo, oziroma v skladu s svojimi pristojnostmi obravnavajo primere nasilja.

Sodelavci iz zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma so na srečanju predstavili izkušnje in dileme pri obravnavi obsojenih storilcev nasilnih kaznivih dejanj, s katerimi se soočajo pri svojem delu. Predstavili so svojo vlogo pri zaščiti žrtev nasilja v družini in sodelovanje z drugimi institucijami ter nevladnimi organizacijami. Na podlagi primerov so se pogovarjali o pomembnosti soočanja storilca s povzročanjem nasilja z namenom, da spremeni razmišljanje in vedenje ter prevzame odgovornost za lastno vedenje.

Tovrstna srečanja so pomembna za krepitev sodelovanja z nevladnim sektorjem, izmenjavo izkušenj in hkrati priložnost za odgovore na vprašanja, kaj lahko na področju razumevanja in reševanja problematike različnih vrst nasilja storimo v zaporih.

Maja Plaz in doc. dr. Jasna Podreka v omizju s strokovnimi delavci Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij

Obisk predstavnic Društva SOS telefon | Avtor: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij