Skoči do osrednje vsebine

Vlada potrdila novelo Stanovanjskega zakona, vezano na denacionalizacijo

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji seji potrdila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, s katerim ureja problematiko najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih in uresničuje sodbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije z dne 15. junija 2023.

Ustavno sodišče je v sodbi presodilo, da sta del Zakona o denacionalizaciji in del Stanovanjskega zakona v neskladju z Ustavo RS, saj ne zagotavljata ustreznega razmerja pravic in dolžnosti med najemniki in lastniki denacionaliziranih stanovanj.

V skladu z novelo Stanovanjskega zakona je Ministrstvo za solidarno prihodnost pripravilo shemo, s katero se spoštuje sodba Ustavnega sodišča in hkrati ščiti pravica do doma.

Bistvene spremembe in dopolnitve zakona:

  • lastnikom denacionaliziranih stanovanj se v začasnem obdobju desetih let zagotovi doplačilo najemnine do višine priznane tržne najemnine,
  • v začasnem obdobju desetih let se najemnikom denacionaliziranih stanovanj zagotovi možnost pridobitve neprofitnega stanovanja oziroma javnega najemnega stanovanja pod posebnimi pogoji,
  • lastnik stanovanja lahko zahteva preveritev lastništva stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ustreza površinskim normativom, lastništvo primernega stanovanja ali stanovanjske stavbe pa je podlaga za odpoved najemne pogodbe,
  • po poteku začasnega obdobja se najemnina določi prosto, najemno razmerje pa še naprej ostane v veljavi za nedoločen čas.

Stanovanj, ki jih zadeva sodba Ustavnega sodišča, je po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije o najemnih poslih za denacionalizirane stanovanjske nepremičnine v državi približno 560 s povprečno površino 65 kvadratnih metrov. Večina stanovanj je v Ljubljani in Mariboru.