Skoči do osrednje vsebine

Za naložbe v izvedbo komasacij na kmetijskih zemljiščih namenjeni štirje milijoni evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo 1. javni razpis za intervencijo izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč, podintervencija izvedba komasacij kmetijskih zemljišč, s katerim bo razpisalo 4 milijone evrov nepovratnih sredstev.

Ministrstvo s tem razpisom krepi aktivnosti na področju zmanjševanju zemljiške razdrobljenosti, povečevanja kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so lokalne skupnosti in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Nepovratna sredstva v višini 4 mio EUR se zagotavljajo iz intervencije izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč, podintervencija izvedba komasacij kmetijskih zemljišč. Delež sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 33,9 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 66,1 odstotkov.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 24. junija 2024 od 8.00 ure do vključno 30. avgusta 2024 do 14.00 ure.