Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo šolam kupilo 36 robotskih rok v vrednosti več kot milijon evrov

Danes je na Šolskem centru Novo mesto potekal otvoritveni dogodek ob začetku izvajanja aktivnosti projekta Digitalizacija izobraževanja na ravni osnovnih šol, srednjih šol in izobraževanja odraslih (oprema). V okviru omenjenega projekta, sofinanciranega iz evropskih sredstev – Next Generation EU, bo namreč 1066 vzgojno-izobraževalnih zavodov prejelo različne vrste opreme.

Ta bo obsegala tako klasično opremo, kot so prenosni in tablični računalniki, pa tudi napredno tehnologijo, vključno z robotskimi rokami, STEM kompleti in opremo za virtualno resničnost.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je 30 vzgojno-izobraževalnim zavodom, ki izvajajo izobraževalne programe s področja elektrotehnike, mehatronike in strojništva, kupilo robotske roke v vrednosti 1.042.130,25 evra.

Minister Felda: prednosti uporabe robotskih rok vključujejo tudi boljšo pripravo na sodobno delovno okolje

Otvoritvenega dogodka sta se udeležila tudi minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda in predstavnik predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Tomislav Silaj. Minister je v svojem nagovoru poudaril, da projekt, ki ga financiramo s sredstvi Načrta za okrevanje in odpornost, predstavlja pomemben korak pri podpori našega sodobnega izobraževalnega sistema:

»Omogočil nam bo, da z napredno tehnologijo opremimo vzgojno-izobraževalne zavode, od vrtcev do srednjih in višjih šol. Vrednost projekta je skoraj 20 milijonov evrov. S temi sredstvi si prizadevamo k izboljšanju izobraževalnih procesov, povečanju konkurenčnosti in pripravi mladih na prihodnje izzive. V okviru Načrta za okrevanje in odpornost je za doseganje ciljev digitalnega prehoda predvidenih dobrih 20 odstotkov sredstev Evropske unije iz sheme NextGenerationEU Digitalna transformacija, ki bo našim učečim z različnimi projekti, ne le z omenjenim, zagotovila sodobna orodja in veščine, ki jih potrebujejo za življenje v hitro spreminjajočem se svetu.«

Ob tem je še pojasnil, zakaj bodo robotske roke še posebej koristne prav omenjenim šolam.

»Te šole bodo svojim dijakom in študentom omogočile praktično usposabljanje, razvoj tehničnih spretnosti in poglobljeno razumevanje avtomatizacije in robotike. Prednosti uporabe robotskih rok vključujejo med drugimi tudi boljšo pripravo dijakov in študentov na sodobno delovno okolje, izboljšanje veščin reševanja problemov in spodbujanje inovativnosti. Vse navedeno so znanja in kompetence, ki si jih zagotovo želimo znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa podpirati in razvijati«, je še izpostavil minister dr. Felda.

Zbrane so nagovorili tudi direktor Šolskega centra Novo mesto, Matej Florjan in predstavnika podjetja ABB Inžiniring, d. o. o., ki je izbrani ponudnik robotske roke. Predstavnika dobavitelja sta tudi prikazala delovanja robotske roke na praktičnem primeru.

Projekt Digitalizacija izobraževanja na ravni osnovnih šol, srednjih šol in izobraževanja odraslih (oprema) je predviden v okviru investicije J. Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa. Namen projekta je zagotoviti ustrezno informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo ter prispevati k digitalizaciji pedagoškega procesa in digitalizaciji vodenja zavodov na vseh ravneh izobraževanja. Cilj projekta je zagotovitev informacijsko-komunikacijske opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki bo podprla reformne procese, opredeljene v Načrtu za okrevanje in odpornost.

Pandemija covid-19 je izpostavila pomanjkljivosti v zagotavljanju kakovostnega izobraževanja na daljavo, ustreznih kompetenc učiteljev ter zadostne opreme in infrastrukture. Glede na razvojne priložnosti digitalnega izobraževanja in dejstvo, da v Sloveniji le 32 odstotkov učencev redno uporablja računalnik pri pouku (v primerjavi z 52 odstotki v Evropski Uniji), je nujno zagotoviti ustrezno informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo, hitre in zanesljive optične povezave ter primerne digitalne aplikacije in e-storitve za razvoj digitalnih kompetenc.

Projekt Digitalizacija izobraževanja na ravni osnovnih šol, srednjih šol in izobraževanja odraslih (oprema) bo potekal istočasno z aktivnostmi Centra za celovito koordinacijo digitalnega izobraževanja v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod. Z vzpostavljeno informacijsko komunikacijsko tehnologijo za podporo digitalizaciji pedagoškega procesa ter vodenja in upravljanja zavodov na vseh ravneh izobraževanja (osnovnošolsko, srednješolsko, višješolsko, visokošolsko, izobraževanje odraslih), vzpostavljenimi ustreznimi informacijsko tehnološkimi rešitvami ter izvedeno prenovo izobraževalnih programov oziroma prenovo kurikulov, učnih načrtov in katalogov znanj z umeščanjem digitalnih kompetenc ter osnov računalništva in informatike, bomo krepili dvig digitalnih kompetenc na celotni ravni izobraževalnega sistema.

Vrednost projekta: 16.438.339,00 evrov brez DDV oz. 19.899.794,60 evra z DDV.

Projekt v okviru Načrta za okrevanje in odpornost financira Evropska unija – NextGenerationEU (noo.gov.si, evropskasredstva.si). Za okrevanje po pandemiji covida-19 in krepitev odpornosti Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v sklopu razvojnega področja Digitalna preobrazba za digitalizacijo izobraževanja, znanosti in športa namenja skoraj 39 milijonov evrov, od tega več kot 32 milijonov evropskih sredstev za okrevanje in odpornost. V okviru Načrta za okrevanje in odpornost je za doseganje ciljev digitalnega prehoda predvidenih dobrih 20 odstotkov sredstev Evropske unije – NextGenerationEU.