Skoči do osrednje vsebine

Zamejski Slovenci s premierjem in ministri o stvarnosti na seji Sveta vlade za Slovence v zamejstvu

Na povabilo predsednika vlade dr. Roberta Goloba se je v Ljubljani prvič v novem mandatu sestal Svet vlade za Slovence v zamejstvu. Svet sestavljajo predstavniki slovenske manjšine v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem ter slovenski ministri, katerih pristojnosti so povezane s položajem Slovencev v zamejstvu. Podpredsednik sveta je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.
Premier, minister Arčon in drugi ministri ter ostali člani sveta vlade stojijo pred zastavami.

Člani Svet Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu | Avtor: Foto: Žan Kolman / Kabinet predsednika vlade

V izjavi za medije po srečanju je podpredsednik Arčon poudaril, da je dve in pol urna vsebinsko bogata razprava dokaz pomembnosti zamejskih tematik za Slovenijo, temelj za nadaljnje delo in izraz hvaležnosti za trud, ki ga naši rojaki namenjajo ohranjanju slovenstva.

Na seji so člani iz zamejstva predstavili stvarnost in izzive, s katerimi se soočajo v okviru posameznih zamejskih skupnostih v vseh štirih sosednjih državah. Podali so predloge, o katerih so razpravljali s pristojnimi ministri in državnim sekretarjem. Na tokratnem zasedanju so posebno pozornost namenili izzivom čezmejnega sodelovanja in ohranjanju slovenskega jezika.

Uvodoma je zbrane nagovoril predsednik vlade in predsednik sveta dr. Robert Golob. Člane sveta je pozdravil tudi podpredsednik Arčon, ki je izpostavil nekaj pomembnejših uspehov in korakov v smeri boljšega položaja slovenskih manjšin v sosednjih državah. Zahvalil se je predsedniku Golobu za podporo Slovencem v zamejstvu, resornim ministrom za dobro sodelovanje in naklonjenost pobudam in tematikam iz delokroga njihovih ministrstev, pomembnim za Slovencem v zamejstvu, pa tudi predstavnikom manjšine za ves trud in neomajno delo v korist rojakov. »Ključna naloga našega urada je povezovanje,« je poudaril minister Arčon. Zamejska gospodarska koordinacija, ki je bila ustanovljena leta 2022 ob začetku mandata te vlade, je lepo zaživela. Oblikovanje podobne povezave med zamejskimi organizacijami iz vseh štirih držav je minister napovedal tudi na področju kulturnega delovanja. V tej luči je omenil še Evropsko prestolnico kulture, ki bo prihodnje leto v Novi Gorici in Gorici ter ima močno čezmejno in manjšinsko noto.

V nadaljevanju je sledila razprava in predstavitev stanja v posamezni zamejski skupnosti. Člani sveta iz manjšine so se zahvalili za dobro delo slovenske vlade ter še posebej ministra Arčona in Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Izpostavili so pomen ohranjanje slovenskega jezika. Upad znanja jezika je velik problem, s katerem se, sicer v različnih razsežnostih, soočajo v vseh manjšinah. Vedno večjo vlogo in pomen imata vzgoja in izobraževanje v slovenskem jeziku na vseh nivojih, od jasli do mature. Vsi pa se soočajo s pomankanjem kvalitetnega pedagoškega kadra. Poudarili so, da je slovenščina enakovreden jezik ostalim evropskim, zato je njegova samozavestna uporaba nujna. Prav tako je za vse sfere delovanja in ohranjanja slovenstva izredno pomembna močna gospodarska osnova, zato so člani iz zamejstva pozdravili okrepljene aktivnosti vlade na tem področju. Naslednje srečanje Zamejske gospodarske koordinacije se bo odvilo že čez slab mesec. Že čez nekaj dni bo predvidoma objavljen Javni razpis za sofinanciranje gospodarskih struktur avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu v letu 2024, so bili seznanjeni člani sveta. Kot učinkovit način povezovanja in vključitve slovenske manjšine so izpostavili tudi Evropska združenja za teritorialno sodelovanje.

Seje so se poleg predsednika in podpredsednika sveta udeležili člani Walter Bandelj, Ksenija Dobrila, Tatjana Rojc in Marko Pisani iz Italije, dr. Valentin Inzko, Manuel Jug, Bernard Sadovnik, in Gabriel Hribar iz avstrijske Koroške, mag. Susanne Weitlaner in mag. Sebastian Walcher iz avstrijske Štajerske, dr. Barbara Riman in Barbara Antolić Vupora s Hrvaške, Andrea Kovacs in Erika Köles Kiss z Madžarske, ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda, ministrico za kulturo pa je nadomeščal državni sekretar Matevž Čelik Vidmar.

Svet Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu je stalno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije. Poleg predsednika in podpredsednika sveta ga sestavlja še 19 članov. Od tega je pet predstavnikov državnih organov in institucij ter organizacij civilne družbe iz Republike Slovenije in 14 članov predstavnikov Slovencev v zamejstvu. Svet sodeluje pri oblikovanju in izvajanju politik ter strategij Republike Slovenije na področju skrbi za Slovence v zamejstvu, svetuje Vladi Republike Slovenije in njenim ministrstvom v okviru njihovih zakonitih pristojnosti, povezanih z delovanjem in položajem Slovencev v zamejstvu, sodeluje pri izdelavi drugih strateških dokumentov ter razvojnih programov, sprejema stališča do dogodkov, povezanih z delovanjem in položajem Slovencev v zamejstvu.