Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za projekt Učne delavnice+

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Učne delavnice+. Evropski socialni sklad plus bo za projekt prispeval dobrih šest milijonov evrov.
Mlade osebe na praktičnem usposabljanju. Simbolična fotografija.

Evropska sredstva za projekt Učne delavnice+ | Avtor: Freepik

Namen projekta Učne delavnice+ je vključevanje ranljivih ciljnih skupin v okolje socialnega podjetništva ter razvoj dejavnosti in zaposlovanja v obstoječih socialnih podjetjih. Učne delavnice+ bodo pomembno spodbujale socialno vključevanje oseb, ki potrebujejo poglobljeno obravnavo, imajo identificirane multiple ovire pri vstopanju na trg dela in so izpostavljene tveganju revščine ali socialne izključenosti.

Projekt bo spodbujal praktično usposabljanje ranljivih brezposelnih oseb, ki potrebujejo poglobljeno obravnavo v konkretnem delovnem okolju socialnega podjetništva in povečanje njihove socialne, poklicne in delovne integracije, konkurenčnosti na trgu dela ter pridobitev in krepitev njihovih znanj, spretnosti in kompetenc. Projekt bo prispeval k integraciji in opolnomočenju ranljivih družbenih skupin za udejanjanje načela enakih možnosti in preprečevanje zdrsa v socialno izključenost.

Hkrati bo projekt predstavljal aktivno podporo pri zaposlitvi, saj bo spodbujal udeležence, ki zaključijo praktično usposabljanje, da se v okviru operacije vključijo v subvencionirano zaposlitev pri vseh ostalih delodajalcih, ne le tistih iz okolja socialnega podjetništva, in sicer v obliki delovnega razmerja, pri čemer Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) delodajalcem izplača subvencijo za zaposlitev. K reševanju socialne in delovne izključenosti brezposelnih oseb bo program prispeval z individualiziranim in multidisciplinarnim pristopom ter z vključeno psihosocialno pomočjo za krepitev splošnih kompetenc. Projekt bo prispeval tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela ter povečanju socialne varnosti brezposelnih iz ciljne skupine. Upravičenec do finančnega prispevka je ZRSZ.

Za projekt v vrednosti osem milijonov evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval 6.080.000 evrov.