Skoči do osrednje vsebine

Delavnica za prostorske ureditve načrtovane s Pomorskim prostorskim planom

V Izoli je včeraj, 7. junija, potekala že druga delavnica v okviru izdelave Ocene sprejemljivosti in kumulativnih vplivov za prostorske ureditve načrtovane s Pomorskim prostorskim planom Slovenije, ki jo izdeluje ZaVita d.o.o.
Udeleženci delavnice
1 / 2

Delavnice so se poleg predstavnikov ministrstev in strokovnih institucij, ključnih pri poznavanju morskega prostora, udeležili tudi predstavniki vseh štirih istrskih občin in Javnega zavoda Izola. Izdelovalci so udeležencem predstavili bistvene rezultate Analize kumulativnih vplivov  za celotno morje, v nadaljevanju pa so udeleženci s svojimi predlogi

sodelovali pri analizi vrednot, problemov, nevarnosti, razredov priložnosti in kazalcev sprememb ter pri določitvi standardov za kazalce na dveh izbranih območjih.

Kot potencialno problematični območji priobalnega pasu na morju sta bili na podlagi predhodne analize dopustnih posegov, občutljivosti okolja in (ne)jasnosti pravnih omejitev predlagani območje urbanizirane obale v Portorožu od Marine Portorož do skladišč soli ter območje obale med Koprom in Izolo.

Izdelovalci bodo za obe obravnavani območji priobalnega pasu na morju na podlagi odzivov udeležencev predlagali podrobnejše usmeritve za načrtovanje prostorskih ureditev za potrebe turizma in prometa in jih udeležencem predstavili v jesenskem času.