Skoči do osrednje vsebine

Priprava strokovnih podlag za regionalne plane

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP), nadaljuje z aktivnostmi v procesu priprave prve generacije regionalnih prostorskih planov. MNVP zagotavlja obvezne strokovne podlage, predpisane v 65. členu Zakona o urejanju prostora.
Pogled na udeležence
1 / 4

Regionalni prostorski plan je strateški prostorski akt, s katerim se država in občine dogovorijo in uskladijo o prostorskem razvoju posamezne  razvojne regije ter določijo bistvene razvojne priložnosti. Regionalni prostorski plan določa vizijo in cilje prostorskega razvoja regije, zasnovo prostorskega razvoja regije ter usmeritve in ukrepe za nadaljnje prostorsko načrtovanje.

Po izdelavi prve strokovne podlage, Analize stanja v prostoru in razvojnih potreb ter določitve usmeritev za razvoj poselitve, razvoja v krajini in gospodarske javne infrastrukture, ki je bila javnosti predstavljena 21. maja 2024, smo istemu izdelovalcu, Urbanističnemu inštitutu RS (s podizvajalci), poverili še pripravo metodologije in vzorčnih primerov urbanistične in krajinske zasnove za regionalni prostorski plan.

Ministrstvo je skupaj z Urbanističnim inštitutom Republik Slovenije in njegovimi  podizvajalci izbralo vzorčni območji, in sicer za potrebe urbanistične zasnove Gorenjsko širše mestno območje, opredeljeno v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050, in za potrebe krajinske zasnove območje Kozjanskega parka kot krajinsko zaokroženo območje, ki presega občinske meje. V pripravo metodologije in vzorčnih primerov želimo vključiti vse relevantne deležnike, zato smo 3. in 6. junija 2024 v obeh vzorčnih območjih organizirali delavnici, na katerih smo predstavili do zdaj opravljeno delo, predvidene nadaljnje korake in predvsem, povabili k tvornemu sodelovanju.

Tako prve, kot druge delavnice se je udeležilo okoli 30 predstavnikov strokovne javnosti, med njimi predstavniki resorjev in njihovih organov v sestavi, regionalnih razvojnih agencij, občin z obravnavanih območij, relevantnih gospodarskih organizacij in prostorskih načrtovalcev. Udeleženci  so obe nalogi podprli in jima s svojimi konstuktivnimi predlogi in prispevki dali potrebna vsebinske izhodišča.