Skoči do osrednje vsebine

Sestala se je skupina podobno mislečih držav na področju izobraževanja

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije organiziralo srečanje Skupine podobno mislečih držav na področju izobraževanja, v kateri poleg Slovenije trenutno sodelujejo še Nemčija, Danska, Švedska, Irska in Nizozemska.
Predstavniki podobno mislečih držav na področju izobraževanja, skupinska fotografija srečanja v Ljubljani, maja 2024

Predstavniki podobno mislečih držav na področju izobraževanja so se dogovorili, da bodo skupna stališča in programske prioritete med drugim izražali v skupnih pismih, ki bodo naslovljena na aktualno Predsedstvo Svetu EU in Evropsko komisijo. | Avtor: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Na srečanju konec maja 2024 so se izbrane države članice EU zbrale z namenom, da bi se pogovorile in dogovorile o tem, kako bi kot skupina lahko učinkoviteje in uspešneje vplivale na določevanje dnevnega reda in prioritet ter kako bi lahko skupaj vplivale na oblikovanje evropskih politik na področju izobraževanja. Države so se dogovorile, da bodo skupna stališča in programske prioritete med drugim izražale v skupnih pismih, ki bodo naslovljena na aktualno Predsedstvo Sveta EU in Evropsko komisijo.

Predstavniki skupine podobno mislečih držav so poleg o vprašanjih o upravljanju Evropskega izobraževalnega prostora razpravljali tudi o vsebinskih predlogih Evropske komisije in skupnih projektih na področju izobraževanja. Države so izmenjale mnenja glede novega Akcijskega načrta za digitalno izobraževanje, usklajevale stališča glede digitalizacije šolskih sistemov in se dogovorile za skupno podporo predlogu vključitve digitalizacije v 18-mesečni program Skupine na visoki ravni s področja izobraževanja in usposabljanja (HLG – High Level Group on Education and Training). Prav tako so si države izmenjale mnenja glede visokošolskega svežnja s poudarkom na predlogu evropske diplome in se dogovorile za medsebojno podporo pri iskanju odgovorov in dodatnih pojasnil s strani Evropske komisije. Države so na koncu razpravljale tudi o posodabljanju programa Erasmus+.

Države članice so se torej dogovorile o skupnem ukrepanju za krepitev vpliva na oblikovanje dnevnega reda in prioritet politik EU ter še bolj okrepile medsebojno sodelovanje, izmenjavo izkušenj, dobrih praks, mnenj in stališč na področju izobraževanja. Skupina podobno mislečih držav tako krepi svoj položaj kot jedrna skupina idej za izobraževalne politike znotraj Evropske unije.