Skoči do osrednje vsebine

Osnutek Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o baterijah in odpadnih baterijah v javni razpravi

Na portalu eDemokracija smo objavili osnutek Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o baterijah in odpadnih baterijah. Nacionalna uredba je potrebna zaradi izvajanja že sprejete evropske uredbe o baterijah in odpadnih baterijah.

Julija 2023 je bila namreč objavljena Uredba (EU) številka 2023/1542 o baterijah in odpadnih baterijah. Namen evropske uredbe je, da bodo imele baterije v prihodnosti nižji ogljični odtis, da bodo vsebovale manj nevarnih snovi, ter da se okrepi pogoje za ponovno uporabo, zbiranje in recikliranje baterij. Cilji evropske uredbe so krepitev delovanja notranjega trga in spodbujanje krožnega gospodarstva ter zmanjšanje okoljskih in družbenih vplivov v vseh stopnjah življenjskega cikla baterije. Spodbuja se električno mobilnost, ogljično nevtralnost in trajnostno proizvodnjo baterij. Določa pravila, ki zajemajo celoten življenjski cikel baterij. Vključuje tudi nove določbe glede označevanja. Sprejeta je bila, ker se pričakuje  povečan obseg uporabe baterij za splošno in industrijsko uporabo ter baterij za električna vozila. 

Cilj osnutka nacionalne uredbe pa je postaviti ustrezen pravni okvir za učinkovito izvajanje evropske uredbe ter s tem omogočiti doseganje ciljev evropske uredbe. V osnutku uredbe določamo pristojne organe za izvajanje evropske uredbe ter pristojne organe za nadzor nad baterijami na trgu in v uporabi ter nad ravnanjem z odpadnimi baterijami. Osnutek uredbe vključuje tudi kazni v primeru neupoštevanja določb evropske uredbe.

Javna razprava o osnutku Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o baterijah in odpadnih baterijah bo trajala do vključno ponedeljka, 8. julija 2024. Vsi zainteresirani lahko svoja mnenja in predloge podajo preko spletnega portala eDemokracija, kjer je objavljen osnutek Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o baterijah in odpadnih baterijah.