Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Čalušić na terenskem obisku v Posavski regiji

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić se je s predstavniki vlade mudila na terenskem obisku Posavske regije. Obisk je pričela pri Cvelbarjevem dobu, kjer si je ogledala znameniti »Cvelbarjev hrast« in Krakovski gozd. Regijski obisk je nadaljevala na kmetiji Omerzu in ga zaključila z ogledom Nuklearne elektrarne Krško (NEK), kjer je potekala tudi seja vlade.

Ministrica Čalušić si je v Malencah ogledala Cvelbarjev hrast, drugi najdebelejši hrast v Sloveniji, evidentiran kot naravna vrednota. Nato je skupaj s predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije in predstavnikom novomeške škofije, ki je večinski lastnik gozda, obiskala Krakovski pragozd, največji strnjeni kompleks nižinskih hrastovih gozdov v Sloveniji, ki obsega 3.000 hektarjev in je del Nature 2000.V osrčju pragozda je 40 hektarjev gozdnega rezervata za raziskovanje naravnih procesov, pomembnega tudi za redke in ogrožene vrste.

Načrtovane so obnove sušečih se delov gozda v skladu z gozdnogospodarskim načrtom 2016-2025. Pomembni ukrepi vključujejo ekocelice brez ukrepanja in habitatna drevesa, kjer se na določenih površinah naslednjih 20 let ne bo gospodarilo, kar varuje življenjske prostore za številne vrste. Skupno je v Sloveniji izločenih 8.782 ha ekocelic brez ukrepanja, kar pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti na Natura 2000 območjih.

Delegacija je obiskala tudi ekološko družinsko kmetijo Omerzu v vasi Zgornja Pohanca. Kmetija se ukvarja z ekološko pridelavo in predelavo orehov, jabolk in sivke ter ima 16 čebeljih panjev. Kmetija je član Slovenskega strokovnega društva lupinarjev, njihovi orehi pa spadajo pod blagovno znamko »Slovenski oreh«, ki zagotavlja kakovostno in lokalno pridelavo.

Ministrica Čalušić je skupaj z ostalimi člani vlade obiskala Nuklearno elektrarno Krško, kjer so si ogledali jedrski reaktor ter se seznanili z delovanjem elektrarne in varnostnimi ukrepi. Nato je sledila seja vlade, kjer je bila podana informacija o izvajanju projekta JEK2. Predstavniki vlade so se tudi seznanili z izvajanjem Načrta za okrevanje in odpornost ter s predlogom povečanja namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.