Skoči do osrednje vsebine

Minister Šarec podpisal pismi o nameri za sofinanciranje lokalne infrastrukture v Krškem in Brežicah

V okviru vladnega obiska v Posavju je minister za obrambo Marjan Šarec obiskal Mestno občino Krško in pozneje Občino Brežice, kjer se je srečal s tamkajšnjima županoma Krškega Janezom Kerinom in Brežic Ivanom Molanom, s katerima je podpisal pismi o nameri za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo kot nadomestilo za uporabo lokalne infrastrukture s strani Slovenske vojske.

Po podpisu je minister Šarec poudaril, da je prav, da Slovenska vojska okolju, v katerem živi in dela, tudi pomaga z različnimi projekti. »Bistveno je, da delamo z roko v roki. Slovenska vojska pomaga v vseh oblikah, ki so možne in ki služijo ljudem, kar je naš prvi moto. Taki primeri dobre prakse potekajo tudi v drugih koncih Slovenije. To je pravi pristop,« je poudaril minister Šarec.

Ministrstvo za obrambo in Mestne občine Krško s podpisanim pismom o nameri izražata namero, da bosta kot soinvestitorja sodelovala pri izgradnji obvoznice Drnovo v skladu s sprejetim Državnim lokacijskim načrtom. Pismo o nameri predvideva tudi sklenitev pogodbe s poklicno gasilsko enoto zaradi pripravljenosti zagotavljanja požarne varnosti v času prečrpavanja goriva. Ministrstvo za obrambo bo sofinanciralo opremo in usposabljanje operativnih gasilcev gasilskih društev za izvajanje intervencije na trasi cestnih prevozov in umeščenosti kerozinovoda. Sopodpisnika izražata tudi namero, da bosta obnovila cesto JP 692494 od prečrpališča do lokalne ceste 191113 in pripravila ustrezno dokumentacijo ter obnovila cesto in zgradila pločnike lokalne ceste 191113 od železniškega prehoda do križišča pri podjetju GEN energija d. o. o., vključno s pripravo ustrezne dokumentacije. V pismu o nameri sta predvideni tudi ureditev križišča na R1-1334 pred odcepom za Nuklearno elektrarno Krško in izgradnja intervencijske poti ob Potočnici do lokalne ceste 191112. Ministrstvo za obrambo in Mestna občina Krško se bosta takoj po obojestranskem podpisu pisma o nameri dejavno lotila vseh postopkov za realizacijo sofinanciranja.

Ministrstvo za obrambo in Občina Brežiče s podpisom pisma o nameri izražata namero, da bosta kot soinvestitorja sodelovala pri izgradnji infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne ter padavinske odpadne vode v Zasapu, Župeči vasi, Cerkljah ob Krki, v Račji vasi, Črešnjicah, Hrastju, Borštu, na Letališču Cerklje ob Krki in v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki. Občina Brežice bo pripravila projektno dokumentacijo, ki bo podlaga za natančno oceno vrednosti investicije, in bo tudi nosilka izvedbe izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne ter padavinske odpadne vode. Ministrstvo in občina se s tem pismom zavezujeta, da bosta sodelovala in si zagotovila strokovno pomoč pri iskanju evropskih virov financiranja za ureditev kanalizacije in izgradnjo čistilne naprave. Ministrstvo za obrambo bo poskrbelo, da bo v proračunih Republike Slovenije zagotovljenih dovolj finančnih sredstev. V sodelovanju s Sektorjem za investicije v komunalno infrastrukturo na Ministrstvu za naravne vire bosta iskala še druge možnosti za sofinanciranje projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode poleg programov evropske kohezijske politike 2021–2027.

V okviru današnjega obiska Vlade Republike Slovenije v Posavju se je minister z delegacijo srečal tudi z vodstvom Termoelektrarne Brestanica, ki ga je seznanilo z načrti in vlogo termoelektrarne v elektroenergetskem sistemu Slovenije ter z nadaljevanjem skupnih projektov.

Minister in župan med podpisovanjem pisma o nameri sedita za podpisno mizo. Za njima je na steni mozaik fotografij

Minister Marjan Šarec je podpisal pismi o nameri za sofinanciranje lokalne infrastrukture v Krškem in Brežicah | Avtor: Mateja Trunk Hrvatin

1 / 2