Skoči do osrednje vsebine

Finančna uprava v mednarodni operaciji zasegla za skoraj milijon evrov ponaredkov

V mesecu maju je Finančna uprava sodelovala v skupni mednarodni carinski operaciji Pirati 2, skupaj z več državami članicami EU in nekaterimi evropskimi inštitucijami (Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX), Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), Evropski policijski urad (EUROPOL), Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)).

Finančna uprava pri izvajanju carinskih formalnosti na podlagi obvladovanje tveganja opravlja kontrole nad blagom, ki prihaja iz tretjih držav. Pri tem ugotavlja tudi ali obstaja sum kršitve pravic intelektualne lastnine oziroma sum, da gre za ponarejeno blago. 

V mesecu maju  je Finančna uprava sodelovala v skupni mednarodni carinski operaciji Pirati 2, skupaj z več državami članicami EU in nekaterimi evropskimi inštitucijami (FRONTEX, OLAF, EUROPOL in EUIPO).  Cilj operacije je bil odkrivanje kršitev pravic intelektualne lastnine na vseh zunanjih mejah EU, vključno s pomorsko mejo. Akcija je bila izjemno uspešna, saj ocenjena vrednost vsega zaseženega blaga znaša več kot 32 milijonov evrov. Ocenjena vrednost blaga, zaseženega s strani Finančne uprave, predvsem v Luki Koper, pa je ocenjena na skoraj milijon evrov.

Ker se bližata dva izjemno pomembna mednarodna športna dogodka - Evropsko prvenstvo v nogometu v Nemčiji in Olimpijske igre v Franciji, bo Finančna uprava v prihajajočih mesecih posebno pozornost  posvečala tudi ponaredkom, povezanim s športom. V luči obeh dogodkov se je Finančna uprava pridružila skupni carinski operaciji EurOlympix (angleško), vodeni s strani Nemčij in Francije, v okviru katere se bo vršil poostren carinski nadzor nad kršitvami pravic intelektualne lastnine.