Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za sistem seznanjanja in opozarjanja o onesnaženosti zunanjega zraka Lastovka

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Sistem seznanjanja in opozarjanja državljanov o onesnaženosti zunanjega zraka – Lastovka. Kohezijski sklad bo za projekt namenil 2,5 milijona evrov evropskih sredstev.
Naprava za merjenje onesnaženosti zraka

Z natančnim spremljanjem kakovosti zraka ter učinkovitimi opozorilnimi sistemi bomo lahko hitreje in bolj učinkovito ukrepali v primerih povečane onesnaženosti. | Avtor: Polona Avanzo, arhiv Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj

Glavni cilj projekta je zagotavljanje celovitega spremljanja stanja onesnaženosti zraka. Projekt vključuje tudi pripravo strokovnih podlag za odločevalce, ki bodo pomagale pri načrtovanju in spremljanju politik ter ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka. Vse aktivnosti bodo izvedene skladno z zahtevami pravnega reda Republike Slovenije in Evropske unije. V okviru projekta bodo izvedene tudi aktivnosti za zagotovitev opozarjanja državljanov o onesnaženosti zunanjega zraka ter informiranja o kakovosti padavin.

Projekt "Lastovka" predstavlja pomemben korak naprej pri izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev in varovanju okolja. S celovitim in natančnim spremljanjem kakovosti zraka ter učinkovitimi opozorilnimi sistemi bomo lahko hitreje in bolj učinkovito ukrepali v primerih povečane onesnaženosti, hkrati pa bomo državljane redno obveščali o stanju okolja, v katerem živijo.

Za projekt v vrednosti 3.662.377,97 evra, ki ga bo izvajala Agencija Republike Slovenije za okolje, bo Kohezijski sklad prispeval 2.550.000 evrov.