Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bogati športno ponudbo v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Zavod za šport Republike Slovenije Planica je danes v Slovenski Bistrici skupaj s partnerji organiziral že 12. Festival športa mladih, ki se ga vsako leto udeleži več kot 2500 otrok. Zbrane goste in mlade športnike je nagovoril tudi minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Darjo Felda.
Minister dr. Felda nagovarja prisotne na Festivalu Šport mladih.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bogati športno ponudbo v vzgojno-izobraževalnih zavodih | Avtor: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

1 / 3

Festival Športa mladih je športno zabavna prireditev netekmovalnega značaja, ki predstavlja zaključek celoletnega izvajanja različnih športnih programov Športa otrok in mladine v vzgojno-izobraževalnih zavodih po Sloveniji. V okviru vseh športnih programov je v tekočem šolskem letu sodelovalo kar 257.409 otrok in mladih. Na dan v čast športnega udejstvovanja otrok in mladih so na zelenih površinah pred Osnovno šolo Pohorskega odreda Slovenska Bistrica postavili športno-animacijske točke, na katerih so se otroci lahko preizkusili v številnih športnih izzivih. Vzporedno se je odvijalo tudi zaključno atletsko tekmovanje osnovnošolcev, na katerem se je preizkusilo kar 800 učenk in učencev.

Minister Felda: gibanje je ključno za razvoj mladega človeka

Športno prireditev je otvoril minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Darjo Felda in ob tem s kratkim nagovorim nagovoril zbrane goste ter mlade športnike. »Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje verjamemo, da je gibanje ključno za zdrav razvoj mladega človeka. Šport izboljšuje kakovost posameznikovega življenja in zaradi svojih učinkov tudi pomembno vpliva na družbo. Z vključevanjem v športne aktivnosti gojite samodisciplino, solidarnost, zdravo tekmovalnost, ekipni duh, strpnost, poleg tega pa premagujete osebne omejitve. Osnovni cilj nacionalnih športnih programov Športa mladih, ki jih ponujamo v sklopu razširjenega programa šol, je množično sodelovanje mladih, ne glede na različna znanja in sposobnosti,« je povedal minister Felda. Ob tem se je zahvalil tudi vsem mentorjem, učiteljem športne vzgoje in seveda Zavodu za šport Republike Slovenije pod vodstvom Francija Petka, kjer skrbijo za razvoj vseh interesnih programov športa otrok in mladine.

Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje se zavedamo pomena gibanja za otroke in mlade, saj je to ključno za zdrav razvoj zdravega življenjskega sloga.. Družbena vloga športa izhaja iz znanstveno dokazanega pomena športa za javno zdravje (telesno, duševno in socialno) in socializacijo. Ustvarjanje pogojev za kakovostno preživljanje prostega časa v okviru športnih aktivnosti je še posebej pomembno v zadnjih letih, ko je bilo z rezultati športno-vzgojnega kartona zaznati, da so v času epidemije covid-19 upadle telesno gibalne zmogljivosti otrok in mladostnikov v Sloveniji. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje zato krepi ponudbo Nacionalnega programa Šport mladih. V letu 2024 smo sofinancirali statusne pravice športnikov, vključenih v vzgojno-izobraževalni sistem in sicer s financiranjem športnih oddelkov v srednjih šolah ter športnimi štipendijami. Ministrstvo je športne oddelke financiralo v višini 64.515 evrov, za štipendije pa je namenilo 308.236 tisoč evrov.

Na ministrstvu smo ob tem povečali sredstva za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v prvih treh razredih osnovne šole. V preteklosti je ministrstvo razpisovalo sredstva v višini 23 tisoč evrov, v šolskem leto 2023/2024 smo sredstva zvišali na 600 tisoč evrov, za prihodnje šolsko leto smo na razpisu šolam dodelili kar 999.972 tisoč evrov. Pri tem smo sofinancirali 130 različnih športnih programov, s ciljem povečati količino ur športa za učence v osnovni šoli in povečati kakovost ter privlačnost programov športne vzgoje otrok in mladine.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ob tem tudi redno sofinancira javno službo Zavoda za šport Republike Slovenije Planica, ki aktivno ustvarja ponudbo programov, kot so šolska športna tekmovanja, Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Hura, prosti čas in Naučimo se plavati. Med novostmi lahko izpostavimo projekt zMigaj!, namenjen srednjim šolam in dijaškim domovom, ki ponuja inovativne gibalne programe za srednješolce. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je za izvajanje programa v okviru Programa evropske kohezijske politike zagotovilo sredstva v višini 4, 5 milijona evrov, od tega 685.000 evrov že za prihajajoče šolsko leto.