Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za gospodarstvo izplačalo prvi paket pomoči za škodo v avgustovskih poplavah

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na podlagi odločb danes izvedlo izplačila pomoči prizadetim gospodarskim subjektom v lanskoletnih avgustovskih poplavah. Pretekli teden je ministrstvo namreč izdalo prvi paket odločb 33 prizadetim podjetjem, čemur je danes sledilo izplačilo sredstev v skupni višini dobrih 25 milijonov evrov.
Minister Han v skladišču v pogovoru z zaposlenimi podjetja KLS
1 / 3

Preostale vloge so v obdelavi in bodo izplačane po vrstnem redu prispetja popolnih vlog. Prvih 33 podjetij, ki je utrpelo škodo v lanskoletnih avgustovskih poplavah, je pretekli teden s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport prejelo odločbe. Danes so podjetja, ki so upravičena do dodatnih povračil, na svoje transakcijske račune prejela izplačila v skupni višini 25.125.552,53 evrov. Podjetja so prijavila škodo v skupni višini 70.256.095,24 evrov, po že prejetem izplačilu predplačil v višini 12.177.336,34 evrov, pa so danes prejela še preostanek sredstev, do katerih so bila upravičena. Skupaj je tako teh 33 podjetij prejelo 37.302.888,87 evrov pomoči.

Minister je danes obiskal gospodarske subjekte iz Zgornje Savinjske doline, ki so bili prizadeti v poplavah lanskega avgusta, in sicer se je srečal z vodstvi podjetij KLS Ljubno, v občini Ljubno ob Savinji, mizarstva Robnik v Strugah v občini Luče ter podjetja Schiedel dimniški sistemi v občini Prebold.

Minister Matjaž Han je ob obisku prizadetih podjetij v Zgornje Savinjski dolini dejal: »Danes sem na tem območju s prizadetimi podjetji že četrtič. To, kar smo videli v začetku avgusta lani in kar vidim danes, je precejšnja razlika. Ves ta čas sem se spraševal, kaj lahko kot država še storimo, da pomagamo podjetjem in zaposlenim iz njihove stiske. Zadovoljen sem, da je država poleg 10 odstotkov predplačil, ki smo jih izplačali že jeseni lani, danes izplačala prvi paket pomoči 33 prizadetim podjetjem za njihovo dokončno ocenjeno škodo.« Poleg tega so podjetja ministru predlagala, da država pohitri sanacijo vodotokov in drugih naravnih okoliščin za preprečitev podobne katastrofe ter preuči možnosti novih lokacij za selitev ogroženih podjetij. 

Ministrstvo je do izteka roka za predložitev dokazil o škodi prejelo dokazila od 1.040 oškodovancev. Od tega je bilo 859 takih, ki so prejela tudi predplačilo. Do izteka roka je 30 oškodovancev, ki so predhodno podali oceno škode, od vlog odstopilo in torej do izplačila ne bodo upravičeni. Ministrstvo je po trenutno razpoložljivih podatkih ugotovilo, da 167 oškodovancev, ki so oddali predhodno oceno škode, vlog ni oddalo in tudi ni zaprosilo za podaljšanje roka.

Na ministrstvu trenutno še poteka obdelava podatkov iz prejetih vlog, zato končna vrednost vse v gospodarstvu nastale škode še ni znana. Prispele vloge so trenutno v postopku pregledovanja in bodo obravnavane po vrstnem redu, glede na čas prispetja na ministrstvo in popolnosti vloge. Za vse obravnavane vloge, za katere bo ugotovljena popolnost in ustreznost njihovih dokazil, bodo po potrditvi sledile izdaje odločb in izplačila sredstev.

Velik del prispelih vlog je nepopoln, zato strokovne službe ministrstva pozivajo podjetja k dopolnitvam vlog. Zaradi velikega števila vlog oškodovancev in obsežne pripadajoče dokumentacije, ki je predmet preverjanja pred izplačilom in pogosto tudi dopolnitev, ministrstvo naproša vse oškodovance, ki bodo pozvani k dopolnitvam svojih vlog, da v interesu zagotovitve čim hitrejših izplačil, vloge dopolnijo v čim krajšem času in skladno s podanimi navodili za dopolnitev.