Skoči do osrednje vsebine

Ministri v Bruslju o trgovinski politiki v luči spremenjenih razmer

Državni sekretar mag. Dejan Židan se je v Bruslju udeležil rednega zasedanja Sveta za zunanje zadeve v sestavi ministrov, pristojnih za zunanjo trgovino. Govorili so o pomenu trgovinske politike, posebej so naredili pregled stanja trgovinskih odnosov z Afriko in se seznanili z nadaljnjimi aktivnostmi po 13. ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije.
Državni sekretar Židan v pogovoru z predstavnico Sveta
1 / 4

Svet, ki mu je predsedovala Hadja Lahbib, belgijska ministrica za zunanje zadeve, evropske zadeve in zunanjo trgovino, je v okviru prve in osrednje točke zasedanja razpravljal o ključnih izzivih in možnih usmeritvah trgovinske politike. S prihajajočimi evropskimi volitvami, rezultat katerih bo tudi nova struktura Evropske komisije, ter aktualnimi globalnimi izzivi, se pričakuje tudi nove poudarke trgovinske politike. Ministri so zato opravili orientacijsko razpravo o trgovini in konkurenčnosti.

Razprava je potekala po objavi neodvisnega poročila Enrica Lette z naslovom Več kot trg. Trgovinska politika je izpostavljena kot bistveno orodje za zaščito notranjega trga EU. Njene ključne smeri bodo zato predvsem učinkovitost in ekonomija obsega, strog poudarek na implementaciji in izvrševanju, vloga EU kot aktivne trgovinske partnerice ter identifikacija novih partnerstev.

Slovenija je pozdravila poročilo Lette, zlasti z vidika podpore odprtosti trgovine. Vendar je opozorila, da pogovori s tretjimi državami nakazujejo, da EU izgublja pozitivno konotacijo v svetovni trgovini in da pristop tretjih držav do EU pa tudi trgovinskih partnerjev postaja slabši, saj države v kontekstu določenih ukrepov EU dobivajo občutek, da je EU dvolična, da podpira odprto trgovino, istočasno pa uvaja protekcionistično zakonodajo. EU mora začeti iskati razloge in načine za izboljšanje svoje komunikacije s trgovinskimi partnerji. Nadaljevati mora multilateralno pot v okviru WTO in zagotoviti vzajemna bilateralna partnerstva. Pri instrumentih zaščite in ukrepih mora sprejemati odločitve na podlagi analiz in meriti učinke. Državni sekretar Židan je podprl intervencijo Nemčije in večine držav članic, da mora imeti EU do svojih trgovinskih partnerjev pristop, specifičen za posamezno državo, ne po istem modelu za vse. Zaključil je: »Skušajmo razumeti trgovinske partnerje, tako bodo tudi odnosi bolj partnerski.«

Izvršni podpredsednik Evropske komisije, pristojen za področje zunanje trgovine, Valdis Dombrovskis je ministre seznanil tudi o stanju trgovinskih odnosov med EU in Afriko. Po oceni Evropske komisije obstoječi sporazumi z afriškimi državami ne delujejo dobro in so potrebni posodobitve. Dombrovskis je dejal, da se je treba osredotočiti na to, kako razviti trgovinske odnose z državami Afrike, da bi bile vzajemno koristne za vse.

Ministri so se v razpravi osredotočili predvsem na aktivnosti in izzive držav članic v regiji ter kaj lahko EU naredi dodatno za krepitev trgovine z afriškimi državami. Državni sekretar Židan je izpostavil: »Slovenija podpira pobudo Evropske komisije o krepitvi trgovinskih odnosov z Afriko in podpira stališče komisije o tem, da je Afrika pomembna partnerica EU tudi zaradi zmanjševanja strateških odvisnosti. Zato bi morala EU nadaljevati in okrepiti sodelovanje z državami na afriški celini. Vendar je poudaril, da je treba na Afriko gledati drugače, v kontekstu razvoja in uporabiti bolj pragmatičen pristop, ki bi pripomogel k uspešnosti EU na tem kontinentu.«

Na neformalnem delu zasedanja so ministri ob delovnem kosilu obravnavali tudi nadaljnje aktivnosti po 13. ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije (angleško World Trade Organization - WTO), ki je konec februarja potekala v Abu Dabiju, Združeni arabski emirati.