Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Rudi Medved nagovoril vojne invalide Slovenije

V Šempetru pri Gorici je danes potekalo 25. srečanje vojnih invalidov, družinskih članov padlih v vojnah ter svojcev umrlih vojnih invalidov. Kot slavnostni govornik jih je nagovoril državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Rudi Medved.

Državni sekretar je poudaril, da so vojni invalidi najglasnejši glasniki miru. »Vi veste, kakšno zlo prinašajo vojne in, da mir ni samoumeven,« je poudaril. V nadaljevanju je vojnim invalidom zagotovil, da imajo na Ministrstvu za obrambo odkrite in poštene sogovornike. »Predloge za izboljšanje položaja vojnih invalidov in njihovih svojcev jemljemo zelo resno. Invalidnina in drugi prejemki niso socialna pomoč, ampak življenjska renta, ki vam pripada. Naš cilj je spremeniti stvari na bolje,« je povedal državni sekretar Rudi Medved.

Zbrane so nagovorili tudi predsednik Zveze društev vojnih invalidov Slovenije Janez Podržaj, predsednik Društva vojnih invalidov Severne Primorske mag. Valter Adamič in predsednik sveta za invalide pri Občini Šempeter – Vrtojba Zdenko Šibav.

V kulturnem programu so nastopili Moški pevski zbor Kras – Opatje selo pod vodstvom Pavla Pahorja, plesalke in plesalci Pro DC Nova Gorica pod vodstvom Sare Mlakar, violinistka Mojca Batič, kantavtor Matija Bolčina, pevec Marko Čadež Mačkić in Liam Turk. Slovesnost je povezoval Radoš Bolčina.

Na srečanju so obeležili tudi 30. obletnico ustanovitve Zveze društev vojnih invalidov Slovenije ter se ob tem spomnili na predhodna združenja, ki so se ustanavljala za pomoč vojnim invalidom in njihovim družinskim članom v preteklosti. Letos tako mineva 149 let od ustanovitve prvega društva, tako imenovanega Mariborskega veteranskega in bolniškega podpornega društva nadvojvode Friderika, ki je skrbelo za vojne invalide na ozemlju Slovenije. Letos mineva tudi 105 let od ustanovitve Združenja vojaških vojnih invalidov Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ter 79 let od ustanovitve Zveze vojaških vojnih invalidov Jugoslavije.

Sekretar s predstavnikom zveze invalidov ter invalidom na vozičku

V Šempetru pri Gorici je danes potekalo 25. srečanje vojnih invalidov, družinskih članov padlih v vojnah ter svojcev umrlih vojnih invalidov | Avtor: Jerica Pavšič

1 / 2