Skoči do osrednje vsebine

Dnevni informativni bilten Centra za obveščanje Republike Slovenije

Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 24. maja 2024.

Nesreče v gorah: 1

 

Nesreče pri športnih, rekreativnih in drugih aktivnostih: 1

 

Delovne in rudniške nesreče: 2

 

Nesreče v cestnem prometu: 7

 

Sproščanja nevarnih plinov: 1

 

Nesreče z nevarnimi snovmi: 1

 

Tehnična in druga pomoč: 2

Napoved za naslednje dni

Vremenska napoved za naslednje dni je dostopna na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na linku:

Vir: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/fproduct/

Hidrološko stanje in napoved

Hidrološko stanje in napoved sta dostopna na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na linku:

Vir: http://www.arso.gov.si/vode/napovedi/