Skoči do osrednje vsebine

Prenova železniške postaje Litija

Za namen uvedbe daljinskega vodenja prometa na železniški progi na progi državna meja–Dobova–Ljubljana in Zidani Most–Šentilj–državna meja je na železniških postajah potrebno urediti izvennivojske dostope na perone.

Za ureditev izvennivojskega dostopa na perone in ureditev železniške postaje Litija je bila v začetku leta 2024 podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del s konzorcijem podjetij SŽ ŽGP d. d. in CGP d. d. v višini 17,46 milijona evrov. Izvajalec je bil uveden v delo konec meseca januarja, zaključek vseh del pa je predviden v začetku leta 2025.

Ureditev postaje bo obsegala gradnjo dveh novih otočnih peronov vključno s pripadajočo opremo (nadstrešek za potnike, klopi, koši, usmerjevalne table), vgradnjo dvigal v obstoječem podhodu ter gradnjo novih javnih sanitarij in ureditev nadstrešnic pred postajnim poslopjem. Predvidena je gradnja dodatnega tira, ki bo namenjen za ustavljanje potniških vlakov na relaciji Litija–Ljubljana, ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav ter vozne mreže. Ob železniški postaji bo urejeno parkirišče s približno 192 parkirnimi mesti in avtobusno postajališče z obračališčem. Za potrebe ureditve parkirišča bo potrebno rušenje starega skladišča.

Na železniški postaji trenutno poteka ureditev spodnjega ustroja ter odvodnjavanja na tiru št. 3 in 4, gradnja novega perona št. 2, rekonstrukcija podhoda, obnovitvena dela v postajnem objektu, nadgradnja vozne mreže ter prestavitev in zaščita obstoječih kabelskih kanalizacij. Prav tako je v teku projektiranje parkirišča ter avtobusnega obračališča.

Za izvedbo so zagotovljena evropska sredstva iz Instrumenta za povezovanje Evrope v višini 4,76 milijona evrov.

Na spletnem portalu Krajšamo razdalje je na voljo več  informacij o projektu nadgradnje ureditve postaje Litija.