Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je javni razpis za gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (SPIRIT Slovenija) je v sodelovanju z ministrstvom objavila javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinjsko-šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024–2027.

Namen razpisa je gospodarsko prestrukturiranje obeh premogovnih regij s spodbujanjem novih delovnih mest in raznolikih, trajnostno naravnanih investicij, ki bodo prispevale k blažitvi posledic opuščanja rabe premoga ter pripomogle k hitrejšemu zelenemu prehodu. V sklopu razpisa bo na dveh odpiranjih na voljo 68,7 milijona evrov.

Na razpis se lahko prijavijo slovenska podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1), pa tudi podjetja, ki delujejo v katerikoli drugi članici EU in ob oddaji vloge nimajo sedeža ali podružnice v Sloveniji, bodo pa ustanovili sedež ali podružnico najkasneje do prvega izplačila subvencije. Izključeni so javni zavodi, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih.

V okviru javnega razpisa bo  za sofinanciranje investicij v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest na voljo okvirno 68,7 milijona evrov.

Predvidena sta dva roka za oddajo vlog: 1. julij 2024 in 2. december 2024.

Podrobnejše informacije o razpisu in pogojih so objavljene na spletni strani SPIRIT Slovenija.