Skoči do osrednje vsebine

Izšla je monografija o podjetništvu v času globalnih sprememb

Izšla je znanstvena monografija z naslovom Podjetništvo za trajnostno prihodnost: GEM Slovenija 2023, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru v okviru mednarodnega raziskovalnega projekta Globalni podjetniški monitor (angleško Global Entrepreneurship Monitor - GEM).

Globalni podjetniški monitor GEM Slovenija 2023 osvetljuje nove trende in razkriva ključne izzive ter priložnosti, ki čakajo slovenske podjetnike v obdobju globalnih sprememb. Osredotoča se na trajnost in inovacije kot osrednja stebra sodobnega podjetništva ter prinaša vpogled v regionalne razlike zgodnje podjetniške aktivnosti, ki razkrivajo geografsko raznolikost podjetniških priložnosti. Izvedbo Globalnega podjetniškega monitorja podpira tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z agencijo SPIRIT Slovenija.

Letošnja raziskava GEM Slovenija 2023 izpostavlja trajnost in inovacije kot temeljna stebra sodobnega podjetništva, pri čemer se osredotoča na obsežno analizo regionalnih razlik v zgodnji podjetniški aktivnosti. S kazalnikom celotne zgodnje podjetniške aktivnosti, ki je v letu 2023 znašal 7,07 odstotka, Slovenija zaostaja za povprečjem držav GEM in evropskih držav. Ta kazalnik, ki zajema tako nastajajoče kot nove podjetnike, odraža manjšo vključenost v zgodnje faze podjetništva in izpostavlja potrebo po dodatni podpori zagonskim podjetjem. Kljub temu je bilo v letu 2023 opaziti povečanje deleža ustaljenih podjetnikov iz 8,09 odstotka na 8,84 odstotka, kar kaže na večjo stabilnost in trdnost podjetij, ki preživijo začetne izzive.

Mednarodna orientacija slovenskih podjetnikov ostaja ključni dejavnik v dinamiki podjetništva. Zaradi majhnosti domačega trga se čedalje več podjetnikov usmerja na mednarodne trge, s čimer si zagotavljajo globalno konkurenčnost. Ob tem je 22,8 odstotka zgodnjih podjetnikov v letu 2023 izrazilo načrte, da bo njihovo podjetje v naslednjih petih letih zaposlovalo več kot pet ljudi, kar dodatno poudarja njihove ambicije za rast in širitev.

Skoraj polovica (47 odstotkov) zgodnjih podjetnikov načrtuje digitalizacijo svojih poslovnih procesov, kar Slovenijo postavlja nad evropsko povprečje. Ta visoka stopnja pripravljenosti na integracijo novih tehnologij kaže na proaktivnost slovenskih podjetnikov pri prilagajanju sodobnim trendom.

Raziskava GEM Slovenija 2023 tudi razkriva, da slovenski podjetniki vse bolj vključujejo trajnost v svoje poslovne modele, kar spodbuja inovacije z manjšim vplivom na okolje in večjim družbenim prispevkom. Med zgodnjimi podjetniki je 24,9 odstotka takih, ki so seznanjeni s cilji trajnostnega razvoja, kar je več kot med ustaljenimi podjetniki (20,1 odstotka). To kaže na večjo ozaveščenost ali boljše izobraževanje mladih. Poleg tega v Sloveniji podjetja ne le poznajo cilje trajnostnega razvoja, temveč tudi aktivno upoštevajo družbene in okoljske posledice svojih odločitev, s čimer presegajo evropsko povprečje.

Indeks nacionalnega podjetniškega konteksta (angleško National Entrepreneurship Context Index – NECI) pa kaže na relativno uravnotežene podjetniške pogoje v državi. V  primerjavi s povprečjem evropskih držav in tudi vseh držav GEM je Slovenija dosegla minimalno prednost glede na vrednost NECI, kar kaže na konkurenčnost v podjetniškem okolju in predstavlja solidno osnovo za nadaljnji razvoj.

O Globalnem podjetniškem monitorju

GEM je največji in najbolj razvit raziskovalni program za podjetništvo na svetu. Leta 1999 sta ga skupaj začela Babson College in London Business School, Slovenija pa se je raziskavi priključila leta 2002. GEM je enkraten predvsem zato, ker v nasprotju z drugimi podatkovnimi bazami, ki merijo značilnosti manjših in novih podjetij, proučuje obnašanje posameznikov v procesu nastajanja in vodenja podjetja. Proučuje zgodnje faze podjetniške aktivnosti, ustaljena podjetja in dejavnike, ki vplivajo na rojevanje novih podjetij in išče odgovore na vprašanja, kako podjetna je Slovenija, kam se na področju podjetništva umeščamo v svetovnem merilu ter kako bi podjetništvo lahko pospešili.