Skoči do osrednje vsebine

Naloga države je, da v največji možni meri preprečuje vsakršno nasilje

Državna sekretarka Helga Dobrin je sodelovala na tretjem Predsedničinem forumu Ustvarjanje kulture mirnega sobivanja: Forum o (ne)nasilju. Udeležence foruma na Brdu pri Kranju je uvodoma nagovorila in nato predstavila še delo Delovne skupine vlade za preučitev stanja učinkovitosti obravnave primerov vseh vrst nasilja.

Nasilje je splošen družbeni problem in pomembno zaznamuje družbeno dogajanje ter vpliva na občutek varnosti in kakovost življenja. Na tokratnem forumu so se udeleženci posvetili predvsem nasilju v družini, medvrstniškem nasilju in nasilju nad starejšimi. Nasilje se namreč dogaja v praktično vseh starostnih skupinah, vsaka pa ima svoje specifike in potrebe ter hkrati izzive in rešitve.

Kot je v uvodnem nagovoru povedala državna sekretarka Helga Dobrin, je »ena ključnih nalog države, da vsakršno nasilje v največji možni meri preprečuje in da, če do njega pride, žrtvam nudi ustrezno obravnavo, varstvo in zaščito. Čim širše družbeno se moramo zavedati o pomenu spoštovanja temeljnih človekovih pravic, enakosti žensk in moških ter prepoznavanja vseh oblik nasilja in ustreznem ukrepanju zoper njih. Temeljni cilj pri tem pa mora ostati medsebojno sodelovanje in strokovna obravnava

Ustvarjanje mirnega sobivanja in preprečevanje nasilja v družbi zahtevata celovit pristop, ki se osredotoča na več ravni, vključno z izobraževanjem, ozaveščanjem, prepoznavanjem ranljivih skupin in zagotavljanjem podpore vsem žrtvam.

»Nasilje v družini, nad otroki in ranljivimi skupinami je žal stalen pojav, zato je izziv biti temu kos še toliko večji in odgovornejši,« ugotavlja državna sekretarka Dobrin. »V policiji zaznavajo, da je v veliko primerih prav policija tista, ki je prva seznanjena z nasilnim dogajanjem v posamezni družini. A policija pri tem ne more biti edina, ki se ukvarja s preprečevanjem in zatiranjem kriminalitete. Zato je pomembno in nujno potrebno medinstitucionalno sodelovanje različnih državnih organov in nevladnih organizacij ter drugih pomembnih deležnikov družbe. Policija in ostali državni organi morajo sodelovati v učinkovitih preiskavah in profesionalnih obravnavah primerov nasilja,« je dejala Dobrin.

Državna sekretarka je v nadaljevanju Foruma o (ne)nasilju predstavila delo Delovne skupine vlade za preučitev stanja učinkovitosti obravnave primerov vseh vrst nasilja, ki jo tudi vodi. Skupina obravnava nasilje v družini, femicid, spolne zlorabe žensk in otrok ter medvrstniško nasilje. Njene naloge so razdeljene na pet vsebinskih sklopov:

  • ocena ustreznosti obravnave konkretnih primerov nasilja,
  • identifikacija morebitnih pomanjkljivosti normativne ureditve na področju prekrškovnega in kazenskega materialnega in procesnega prava,
  • identifikacija morebitnih novih pojavnih oblik nasilja, ki bi bile posledica priseljevanja in s tem povezanih kulturnih razlik,
  • proaktivno preventivno delovanje vseh deležnikov z namenom ozaveščanja javnosti glede ničelne tolerance do kakršnegakoli nasilja, spodbujanja žrtev k prijavi nasilja in krepitve zaupanja v državne institucije,
  • zagotovitev ustrezne strokovne usposobljenosti in kompetenc predstavnikov institucij, ki se ukvarjajo z obravnavo nasilja.

Delovanje delovne skupine se sproti prilagaja aktualnim razmeram, zato je bilo po dogodku v Srbiji (strelski pohod na osnovni šoli maja 2023) najprej obravnavano medvrstniško nasilje. Skupina pa se po februarskem incidentu na nogometni tekmi v Murski Soboti ukvarja tudi z nasiljem na športnih prireditvah.